Case

Olympia App: de loopbaanontwikkeling-app voor praktisch geschoolden

We ontwikkelden de Olympia App om met loopbaanontwikkeling in te spelen op de veranderende arbeidsmarkt.

De klant

Olympia in de veranderende arbeidsmarkt

Dagelijks biedt Olympia als uitzendbureau werk van betekenis aan ruim 15.000 praktisch opgeleide mensen, zoals chauffeurs, monteurs, operators en orderpickers. Olympia ziet dat de arbeidsmarkt verandert. Robotisering en automatisering gaan een deel van de banen vervangen, waardoor het matchen van mensen op nieuwe niche beroepen steeds belangrijker wordt. Daarnaast moeten steeds minder mensen steeds meer werk verzetten. Om invulling te geven aan de banen van de toekomst en elk talent optimaal te ontplooien, gaat Olympia verder dan het samenbrengen van vraag en aanbod. Olympia wil mensen helpen te ontdekken waar hun kracht ligt en voor welke functies zij geschikt zijn of kunnen worden. 

Praktisch geschoolden (MBO en lager) zijn qua loopbaanontwikkeling lang verwaarloosd. Ze zijn vaak blij als ze het onderwijs kunnen verlaten en blijven soms een leven lang in dezelfde functie of baan. Loopbaanontwikkeling of ‘een leven lang leren’ was tot voor kort niet voor deze doelgroep weggelegd.

De opdracht

Uren boeken en inspiratie vinden in de Olympia App

Olympia wilde een online platform ontwikkelen dat praktisch geschoolde mensen gaat helpen om zich bewust te worden van hun verborgen talenten en kansen. En hen gerichte ontwikkelstappen aanbieden om een carrièrestap te maken naar nieuwe schaarstebanen. Op het platform moeten praktisch geschoolden hun talent ontdekken en zichzelf beter leren kennen. Daarnaast moeten uitzendkrachten in de app uren kunnen schrijven en loonstroken kunnen inzien. Dat betekent dat het platform basisfuncties moet combineren met een digitale leeromgeving.  

Een multi-sided platform tussen kandidaten en werkgevers kan om een flinke investering vragen. Daarom was stap één om met de Lean Startup-methode eerst een Minimal Viable Product (MVP) te ontwikkelen, waarmee de levensvatbaarheid van deze product/markt combinatie werd bewezen.

DE OPLOSSING

Een toegankelijke app voor voor praktijk geschoolden

De oplossing die we samen met Olympia bedachten en ontwikkelden is de app Olympia App. Een toegankelijke app waarin een kandidaat spelenderwijs haar/zijn huidige positie op de arbeidsmarkt en haar/zijn talent en ambitie koppelt aan een nieuwe baankans. Natuurlijk met bijbehorende training en opleiding. Na afronding van de taken ontstaan kleine interactiemomenten met de jobcoaches van Olympia. Twee zaken zijn hierbij van belang. Eén is dat de user experience moet zijn afgestemd op het niveau van de kandidaten. Een tweede is de integratie van “softe” data over de kandidaten met het platform.

 

  1. De user experience
    Veel platformen zijn gericht op HBO-ers en het is een fikse uitdaging om MBO- en lager opgeleiden in deze complexiteit mee te krijgen met simpele (digitale) interactie. Door gedegen gebruikersonderzoek is de interactie zo simpel mogelijk geworden. Directief, duidelijk, korte trigger-reward cycli en een positieve bekrachtiging.

 

  1. Complexe integraties
    De tweede uitdaging was de integratie van data en gegevens die nodig zijn om het platform werkend te krijgen. Het is gelukt om binnen een scope van schaarstebanen een relevant verband te leggen tussen persoonlijkheid, werkervaring, ambities, (meetbare) competenties, opleidingscriteria en vacature-definities.

DE RESULTATEN

Van idee naar succes

Binnen een jaar zijn we van de eerste designsprint met 4 deelnemers doorgegroeid naar een werkend platform met een productie en backoffice team van 35 mensen. Tijdens de ontwikkeling van het platform hebben we een researchplan uitgevoerd om een succesvolle product/marktcombinatie te bewijzen:

  • Qua user experience is de meerderheid van de doelgroep (66%) (zeer) tevreden over het gebruiksgemak.
  • De app voldoet voor 75% van de kandidaten aan de verwachting, voor 19% overtreft het hun verwachting.
  • 6 op de 10 gebruikers zou teleurgesteld zijn als de Olympia App niet meer bestaat.
  • De gestelde KPI’s op bereik, download en afronding van de app worden gehaald.

De Olympia App is de eerste online toepassing die vacatures verrijkt met ontwikkeling.

'De doordachte aanpak en validatie van theFactor.e leidden tot een kandidaatgerichte, duurzame app.' - Marjon Terpstra (Product Owner Olympia)

voor de techneuten

Mooie technische uitdaging

Ook ons technische hart gaat sneller kloppen van dit project. Kort samengevat hierom: aan de voorkant combineren we React Native met Expo voor maximale wendbaarheid in het ontwikkelproces van de app. Deze techniek geeft ons over-the-air updates en makkelijk toegang tot push notificaties. En door één code base te hanteren voor Android en IOS, neemt de efficiëntie toe.

Aan de achterkant is de ‘motor’ ook wendbaar. In plaats van elk wiel opnieuw uitvinden, werken we samen met partijen die zichzelf bewezen hebben op specifieke onderdelen. Bijvoorbeeld StudyTube voor de leeromgeving, WCC voor het matchen van vacatures, Auth0 voor authenticatie en autorisatie, en Kentro Connect voor administratieve functies.

verbinding

Maatwerkplatform

We ontwikkelen een maatwerkplatform die al deze specifieke onderdelen verbindt met de eindgebruiker via de app. Voor de eindgebruiker werkt de app heel eenvoudig en intuïtief. De complexiteit zit hem met name onder de motorkap. We ontwikkelden dit integratieplatform op een Cloud-native manier en  gebruiken Kubernetes en Azure. We zetten het cloud model optimaal in, zodat we sneller nieuwe functionaliteiten kunnen toevoegen, zonder hierbij concessies te doen aan de gewenste kwaliteit en de kosten.

Ook de applicatiearchitectuur is met efficiëntie en wendbaarheid in gedachte opgezet. Het team ontwikkelt in verticale modules en scheidt de contexten door Domain Driven Design toe te passen. De software is ontwikkeld als Modulaire Monolith middels Clean Architecture en het team past de 12 factor app-principes toe.

doorontwikkeling

De evolutie van de Olympia App

Inmiddels heeft de app een mooie doorontwikkeling ondergaan. In eerste instantie werd de app ontwikkeld als start-up, waarbij werd gekozen voor flexibele technologie. Na verloop van tijd bleek deze technologie niet duurzaam voor de lange termijn. De technologie bleek niet uitbreidbaar en de technologie was zelf nog in ontwikkeling. Daarom is er gekozen om over te stappen op de Microsoft stack, waardoor de applicatie nu uitbreidbaar en schaalbaar is. De overstap naar de nieuwe stack hebben we aangepakt door de juiste architectuurpincipes te kiezen en dit te baseren op domain driven design. Dit is een methodiek waarmee van tevoren met de doelgroep en specialisten van het domein afspraken worden gemaakt, zodat er in dezelfde taal ontwikkeld wordt en de applicatie beter onderhoudbaar wordt.

Een goede software architectuur maakt de juiste weg makkelijk en de verkeerde weg moeilijk

De migratie naar de nieuwe stack was een aanzienlijke uitdaging, omdat de applicatie al volop in gebruik was en er grote hoeveelheden gegevens over moesten worden gezet zonder dat de gebruiker hier wat van merkt. Bovendien moet een IOS/Andoid app door de gebruiker zelf worden geüpdatet, waarmee de migratie wordt gestart, en het onvoorspelbaar is wanneer de gebruiker dit gaat doen en welke hoeveelheden in één keer gemigreerd moeten worden. Om dit probleem op te lossen, hebben we de migratie gefaseerd uitgevoerd met behulp van een queuing systeem. Telkens wanneer een gebruiker de app wilde updaten (migreren), werd er een taak aangemaakt en werd de daadwerkelijke migratie uitgevoerd zodra dit werd toegelaten door het queuing systeem. Er staat nu een toekomstvaste oplossing waar Olympia in de komende jaren veel nieuwe functionaliteiten aan toe kan voegen en middels de methodiek van Domain Driven Design ook duidelijk is hoe dit te doen.  

Nieuwsgierig geworden?

Bekijk de app.

Meer cases

Bekijk andere cases?

Menzis

Zorgverzekeraar Menzis ondergaat digitale transformatie

Het doel van Menzis was om de digitale klantbediening te verbeteren om concurrerend te blijven. We leverden een online strategie met een design thinking aanpak die bedrijfsdoelen, klantbehoeften en organisatieaspecten verbindt voor 5 jaar. De strategie werd door de directie goedgekeurd en geïmplementeerd, leidend tot meer focus, rust en transformatiepotentieel.
Zwitserleven

Een team as a service voor Zwitserleven

Dagelijks werkt een agile team van theFactor.e samen met Zwitserleven aan het beheer en ontwikkeling van bedrijfskritische online applicaties en platformen voor tussenpersonen: werving, contractering, dienstverlening en klanttevredenheid. Een team as a service.
Noorderpoort

Website Noorderpoort is klaar voor een leven lang ontwikkelen

Samen met theFactor.e implementeerde Noorderpoort een nieuwe website die inspeelt op het belang van levenslang leren en maatwerk in het onderwijs. De site ondersteunt het transitieproces en benadrukt de rol van marketing.
Universiteit Leiden
Universiteit Leiden

Regie voor de studenten van Universiteit Leiden

Inschrijven voor tentamens, het plannen van je studie, bijhouden van studiepunten, etc. Allemaal taken en activiteiten waar een student mee te maken heeft, en dat in allerlei verschillende systemen met verschillende interfaces. Universiteit Leiden faciliteert studenten met een gloednieuw portaal, waardoor de student met één systeem de regie heeft over zijn of haar studie.