case

Digitale transformatie van een ambitieuze zorgverzekeraar

Om concurrerend te blijven wilde Menzis haar digitale klantbediening naar een hoger niveau tillen. Ze vroegen ons te helpen met een online strategie om deze digitale transformatie in goede banen te leiden.

de klant

De uitdaging van Menzis

Menzis wil concurrerend zijn in een snel veranderende markt. Naast innovatieve zorginkoop doet Menzis dat door haar leden een zo transparant en gebruiksvriendelijk mogelijke informatie- en interactievoorziening te bieden rond alle aspecten van ziektekostenverzekering. Maar er is meer. Menzis wil leden ook actief ondersteunen door meer preventie en meer regie te bieden op de te ontvangen zorg. Om daarin concrete stappen te zetten was verandering op de werkvloer nodig.

De opdracht

Digitale transformatie

Menzis zocht een partner die een online strategie voor digitale transformatie kan leveren én met name goed is in de tactische en operationele doorvertaling naar de werkvloer. De implementatiekracht van de te leveren strategie was voor Menzis cruciaal. Plat gezegd: ‘Zorgen dat collega’s op de juiste zaken in beweging gaan komen’.

De oplossingsrichting

Een innovatief framework

We introduceerden een strategie framework wat zowel de doelen van de organisatie, de behoeften van alle doelgroepen én de capabilities van de organisatie zelf analyseerde en concreet maakte. Op deze manier verbonden we 15 kernleden en 30 stakeholders in een logisch interactief werkproces en stappenplan. Zo ontstond een eenduidige roadmap, met nauwkeurig gedefinieerde projectkaarten voor een looptijd van 5 jaar.

De methode die we ontwikkelden is gebaseerd op een aantal design thinking principes. Omdat dit leidt tot meer inbreng van alle lagen in de organisatie, ontstaat meer commitment voor de gezamenlijke oplossing. En door de betrokkenheid van alle lagen wordt de detaillering en concreetheid van de roadmap en deelprojecten groter. Omdat de organisatie op deze manier zelf haar strategie vormgeeft, noemen wij dat “strategy by design“.

De resultaten

5 jaar strategische focus

Doordat de bedrijfsdoelen, de klantbehoeften, de kanalen, de architectuur en allerlei organisatie aspecten voor een periode van 5 jaar zijn doorvertaald naar gespecificeerde activiteiten met expliciete doelen, verantwoordelijkheden, afhankelijkheden en budgetten, ontstaat meer focus en rust in de organisatie en wordt het transformatiepotentieel van de organisatie beter benut.

De nieuwe online strategie (koers, roadmap, deelprojecten) is door alle participanten geaccordeerd en door de directieraad goedgekeurd. Inmiddels zijn de eerste projectkaarten geïmplementeerd en gerealiseerd.

"Transformatie gaat over mensen. Pas wanneer mensen samenwerken en er draagvlak is voor verandering, kun je als organisatie transformeren."
"Het is fijn dat theFactor.e ons op verschillende niveaus (strategisch, tactisch, operationeel) kan ondersteunen. Ook over het opgeleverde werk zelf (ontwerpen, strategie etc.) ben ik zeer tevreden. De medewerkers van theFactor.e zijn toegankelijk en altijd bereid te helpen. Het eindproduct is leidend en men voelt zich erg verantwoordelijk voor het niveau van het opgeleverde werk." (Jan van Werd, Senior Marketeer Menzis)

Arjan Wessels, commercieel directeur theFactor.e

contact

Nieuwsgierig geworden?

Wil je meer informatie over de case of wil je weten wat we voor jou kunnen betekenen? Arjan vertelt je er graag meer over.

Neem contact op met Arjan

Meer cases

Bekijk andere cases?

Digitalezorggids.nl
Patiëntenfederatie Nederland

Nieuwe propositie voor digitalezorggids.nl helpt patiënten veel beter

Patiëntenfederatie Nederland zocht verbetering voor de Digitale Zorggids. theFactor.e ontwikkelde een nieuwe propositie en een closed-loop feedbackprogramma, resulterend in langere sessieduur, meer pagina's per sessie en een lager bouncepercentage.
HKU

Nieuw concept voor HKU: grootste kunstacademie van Europa

HKU, een van de grootste kunstacademies van Europa, koos theFactor.e om hun nieuwe website te creëren. Met negen scholen, meer dan tachtig opleidingen en 4400 studenten, was dit een uitdagende taak. De kern van het project was om een website te ontwerpen die aansloot bij de dynamische en veranderende samenleving waarin HKU opereert.
Zwitserleven

Een team as a service voor Zwitserleven

Dagelijks werkt een agile team van theFactor.e samen met Zwitserleven aan het beheer en ontwikkeling van bedrijfskritische online applicaties en platformen voor tussenpersonen: werving, contractering, dienstverlening en klanttevredenheid. Een team as a service.
Olympia-context
Olympia

Olympia App: Loopbaanontwikkeling voor praktisch geschoolden

In samenwerking met Olympia ontwikkelde theFactor.e de app "Co" om praktisch geschoolde mensen te helpen hun verborgen talenten en kansen te ontdekken. De app koppelt hun talent aan nieuwe baankansen met bijbehorende training en jobcoaching. "Co" werd genomineerd voor een Dutch Interactive Award.