Privacy

In sommige gevallen vragen wij om enkele persoonsgegevens, bijvoorbeeld voor een nieuwsbriefinschrijving, of om deel te kunnen nemen aan een workshop of event. Wij gebruiken je persoonsgegevens alleen voor die zaken waarvoor je toestemming hebt gegeven.

Bewaartermijnen

Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

Verstrekking van gegevens aan derden

Wij verstrekken je gegevens niet aan derde partijen zonder jouw voorafgaande toestemming, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij op basis van de wet hiertoe verplicht zijn.

Beveiliging

We vinden beveiliging belangrijk. Daarom bieden wij onze website aan met een SSL-certificaat en maken we gebruik van een HTTP Secure verbinding. Je kunt dit in je adresbalk zien aan het groene hangslot en de https voor ons adres. Verder dragen we er zorg voor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot je gegevens.

Rechten van betrokkenen

Als je aan ons persoonsgegevens hebt verstuurd, kan je altijd contact met ons opnemen om deze gegevens in te zien, te wijzigen, te verplaatsen of om ze geheel te verwijderen. Je kunt natuurlijk ook altijd bellen via +31 (0)50 57 57 888.

Aanpassingen privacy- en cookieverklaring

Wij kunnen deze privacy- en cookieverklaring aanpassen. Als dat gebeurt publiceren we de wijzigingen op deze website.

Autoriteit persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je ook graag verder als je klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van jouw persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.