Case/

Een sterkere website door keuzes te maken

Academie Minerva

Een heldere profilering is voor elke organisatie belangrijk. En zeker voor een kunstacademie met vele gezichten en culturen. Wij hielpen Academie Minerva keuzes maken en richting bepalen.

1. Empathize

Identiteit

 • 1.1 Een academie met vele gezichten

  Academie Minerva bestaat uit verschillende faculteiten, bachelors, masters en minors. Naast dat de leerstof per onderdeel verschilt, is ook de cultuur en aanpak anders. Het is de kunst om met al deze identiteiten toch naar buiten te komen als één organisatie.

 • 1.2 Onderdeel van de Hanzehogeschool

  Academie Minerva is een hoog aangeschreven kunstacademie binnen Europa. Daarnaast is het een onderdeel van de Hanzehogeschool Groningen. De uitdaging is om Academie Minerva te profileren als kunstacademie, zonder de Hanzehogeschool uit het oog te verliezen.

 • 1.3 Beleving

  Bij het kiezen van een studie, vooral bij kunstacademies, is de sfeer van school doorslaggevend voor de potentiële student. Het is daarom belangrijk dat aankomend studenten een goed beeld krijgen van de cultuur en sfeer van de school. De website is hierin een verlengde van de fysieke schoollocaties.

“We hebben Minerva geholpen met het maken van, soms harde, keuzes”

_Marvin Reingoud Concept & Design

2. Harmonize

Hulp bij moeilijke keuzes

 • 2.1 Design sprints als hulpmiddel

  Om tot een heldere profilering te komen, moet je keuzes maken. Moeilijke keuzes. Door design sprints te gebruiken om tot die keuzes te komen, kon Academie Minerva ze makkelijker maken. Alle stakeholders werkten samen, en maakten na de nodige discussies heldere keuzes.

 • 2.2 Primaire doelgroep

  Een van de lastigste keuzes van die voor één primaire doelgroep: de aankomende student die door de site het gevoel moet krijgen dat Academie Minerva de juiste keuze is. Hierdoor hebben andere doelgroepen automatisch een minder prominente plek op de site. Het co-creatieve proces hielp hierin enorm. Alles werd ter plekke afgewogen en besloten.

 • 2.3 Draagvlak door co-creatie

  Bijkomend voordeel van de design sprints was dat er draagvlak ontstond voor de gemaakte keuzes. Iedereen was er immers zelf bij geweest, en had meegedacht. Dit maakte de uitwerking van die keuzes naar design en content makkelijker.

Volgende Case/

Digitaal platform vol beleving voor een hogeschool

Saxion

Up next