ux research

Welke situatie past bij jou?

01.

Situatie

02.

Doel

03.

Passend onderzoek

Ux research

Verkennend onderzoek

  • Ik wil mijn doelgroep beter leren kennen.

  • Ik wil onderzoek doen naar de behoefte, ervaringen of gewoonten van mijn doelgroep.

  • Ik heb nog geen idee wat de oplossing voor mijn probleem zou moeten zijn.
Ux research

Verifiërend onderzoek

  • Ik wil aannames of hypotheses bevestigen of weerleggen.

  • Ik wil de gebruiksvriendelijkheid van mijn app of website verbeteren.

  • Ik wil weten of mijn website of app voldoet aan de verwachting van de doelgroep.
ux research

Validerend onderzoek

  • Ik wil mijn website of app doorontwikkelen op basis van kwantitatieve data.

  • Ik wil onderzoeken of de doelen van mijn organisatie behaald worden met mijn website of app.

  • Ik wil meten hoe mijn huidige app of website wordt ervaren door mijn doelgroep.