case

Verbeterde gebruikerservaring voor website Haagse Hogeschool door UX onderzoek

Door UX onderzoek en card sorting is de informatie voor studiekiezers veel beter vindbaar en gestructureerd. En is de gebruikerservaring veel beter.

Inzichten uit hogescholen benchmark, card sorting sessies en UX onderzoek

Jaarlijks voert theFactor.e een benchmark uit van het gebruikersgemak van de websites van de 20 grootste Hogescholen. Hoewel de Haagse Hogeschool het hierin vaak prima doet, willen ze de geboden informatie nog beter laten aansluiten op de informatiebehoefte van de studiekiezer. Daarom vroegen ze ons om een verdiepend usability onderzoek voor de website uit te voeren. Uit het onderzoek bleek dat er kansen waren om de gebruikerservaring te versterken en de content binnen de organisatie beter te managen.

De vraag

Hoe kan content in combinatie met de navigatie beter aansluiten bij de verwachtingen van zowel studiekiezers als professionals? Met deze vraag gingen we aan de slag. Daarnaast testten we het concept en een prototype van Netvlies voor de nieuwe website van de Haagse Hogeschool.

De oplossingsrichting & uitvoering

UX expertise

Onder begeleiding van onze UX-expert startten we met een Open card sorting. Omdat de twee doelgroepen (studiekiezers en professionals) zodanig in behoeftes verschillen, hebben we voor beide een aparte sessie gehouden. Vooraf zijn de deelnemers gescreend zodat ze de doelgroepen goed representeerden. De deelnemers bedachten tijdens de sessies eerst individueel de titels en benamingen voor de aangeleverde card items. Aanvullend werden de bestaande titels en benamingen in groepsvorm bediscussieerd. Dit leverde rijke inzichten op.

"Pas als je weet wat je doelgroep wil, weet je wat je moet doen als organisatie."

Resultaten

De drie sessies gaven antwoord op de volgende vragen:

  • Hoe denken de doelgroepen over de onderwerpen?
  • Welke onderdelen hebben samenhang en welke juist niet?
  • Op welke manieren wordt informatie gegroepeerd en waarom?
  • Hoe ziet de ideale hiërarchische structuur eruit en wat zijn de bijbehorende categorieën?
  • Sluit het concept en het prototype aan bij de learnings uit de hogescholen benchmark?

Concrete verbeteringen voor Haagse Hogeschool

Naar aanleiding van het onderzoek zijn er verbeteringen doorgevoerd aan de navigatie, de structuur, het tekstgebruik en de volgordelijkheid van de pagina’s. De prototypes kregen hierdoor een veel hogere beoordeling op de algehele look & feel, content en navigatie t.o.v. de eerdere onderzoeken. Ook bleek dat het concept en design van Netvlies spot-on was.

“Fijn dat de UX researchers van theFactor.e, Tamanna en Larissa, zo positief kritisch hebben meegekeken en hierdoor ons ontwerp, gebaseerd op klantinzichten, weer een flinke stap strakker is geworden.” - Max Rijken (Design Strateeg Netvlies)

Nieuwsgierig geworden?

Bekijk de website.

Meer cases

Bekijk andere cases?

Noorderpoort

Website Noorderpoort is klaar voor een leven lang ontwikkelen

Samen met theFactor.e implementeerde Noorderpoort een nieuwe website die inspeelt op het belang van levenslang leren en maatwerk in het onderwijs. De site ondersteunt het transitieproces en benadrukt de rol van marketing.
HKU

Nieuw concept voor HKU: grootste kunstacademie van Europa

HKU, een van de grootste kunstacademies van Europa, koos theFactor.e om hun nieuwe website te creëren. Met negen scholen, meer dan tachtig opleidingen en 4400 studenten, was dit een uitdagende taak. De kern van het project was om een website te ontwerpen die aansloot bij de dynamische en veranderende samenleving waarin HKU opereert.
Zwitserleven

Een team as a service voor Zwitserleven

Dagelijks werkt een agile team van theFactor.e samen met Zwitserleven aan het beheer en ontwikkeling van bedrijfskritische online applicaties en platformen voor tussenpersonen: werving, contractering, dienstverlening en klanttevredenheid. Een team as a service.
Olympia-context
Olympia

Olympia App: Loopbaanontwikkeling voor praktisch geschoolden

In samenwerking met Olympia ontwikkelde theFactor.e de app "Co" om praktisch geschoolde mensen te helpen hun verborgen talenten en kansen te ontdekken. De app koppelt hun talent aan nieuwe baankansen met bijbehorende training en jobcoaching. "Co" werd genomineerd voor een Dutch Interactive Award.