zwangere vrouw met dochtertje

Relevant, eenvoudig en visueel

Het UMCU heeft een complex speelveld van stakeholders, artsen, patiënten en studenten uit binnen- en buitenland en maakt zich hard voor betere behandelingen die passen bij de zorgbehoeften van nu en in de toekomst.

Om grip te krijgen op dit complexe speelveld wil het UMC Utrecht efficiënt opereren. Ze willen relevant zijn met gebruiksvriendelijke digitale producten.

Met deze case kregen we een eervolle vermelding in de categorie ‘Corporate’ bij de Dutch Interactive Awards.

  • > 31K opnames
  • 11.140 medewerkers
  • > 96K polikliniek bezoeken

Impact op gezondheid, ook online

Het UMC Utrecht wil het leven van mensen beter, veiliger, draaglijker en kwalitatief beter maken. Ze investeert in zorg, onderzoek en onderwijs, zowel nationaal als internationaal. De nieuwe website is een belangrijk communicatiemiddel waarbij vernieuwing, samenwerking, vertrouwen en empathie centraal staan.

Het UMC Utrecht maakt de opgedane kennis en kunde geschikt voor toepassing in de praktijk. Voor een positieve impact op een betere gezondheid van mensen.

Duidelijke structuur voor zorg, onderwijs en onderzoek

Veel content, veel sub-sites en continue aanwas hiervan. Dat was de uitgangssituatie zoals we dat vaker zien bij complexe communicatie organisaties.

De structuur van de website werd primair opgebouwd uit de onderdelen zorg, onderwijs en onderzoek. Elk onderdeel met een eigen steunkleur. Daarbinnen krijgen de zes specialistische centra waarin UMC Utrecht excelleert extra aandacht.

Gemakkelijk de meeste vragen online beantwoorden

Door een gebruikersonderzoek ontstonden inzichten in de behoefte van ziekenhuisbezoekers online. Dit onderzoek was het uitgangspunt voor de content, structuur en navigatie.

Mobile first én responsive

43% van de online bezoekers zochten via tablets en smartphones hun informatie. Dat betekende dat de website responsive moest zijn en gericht op mobiel gebruik.

Patiënten en familie moeten makkelijk hun weg vinden

Ook in tijden van stress of wanneer iemand niet veel ervaring heeft met internet. De website werd daarom ook door ouderen getest, op basis van gebruikersscenario’s en klikmodellen.

Met behulp van eye-tracking is onderzocht of minder digitaal ingestelde mensen toch goed overweg kunnen met de nieuwe site.

Meer weten?