Myler IT bemiddelaar
  • 40.000 leden
  • 8 DevOps Engineers
  • 20-40% minder infrastructuurkosten
  • 40.000 leden
  • 8 DevOps Engineers
  • 20-40% minder infrastructuurkosten

Technische uitdagingen voor Myler

Online innovatie is een essentiële succesfactor voor Myler. Zo verzorgt het bedrijf voor opdrachtgevers up-to-date digitale dossiers, contracten en rapportages. Ook heeft Myler een eigen urenregistratiesysteem met selfbilling functionaliteit. Sinds 2014 is theFactor.e verantwoordelijk voor deze componenten van de online dienstverlening. Samen met Myler werken we aan de stevige uitdagingen die de prominente marktpositie en het groeiende businessvolume met zich meebrengen. Als jonge startup redde het bedrijf zich nog met een beperkt aantal applicaties op een kleinschalige IT-infrastructuur met beperkte automatiseringsmogelijkheden. Vandaag de dag volstaat dat allang niet meer.

Kevin Kamps, DevOps Engineer bij theFactor.e: “Je product heeft pas toegevoegde waarde als het ook echt wordt gebruikt. Hoe sneller je functionaliteiten kunt toevoegen en om kunt gaan met verandering, hoe meer waarde je creëert voor je eindgebruiker en dus voor je bedrijf.”

Uitrol van DevOps voor Myler

Bij theFactor.e beseften we dan ook dat automatisering essentieel is om gestroomlijnd de infrastructuur en applicaties te kunnen beheren. Alleen op die manier zijn we in staat om aan de eisen van een groeiende business te voldoen. Met dat als uitgangspunt is er stapsgewijs een DevOps manier van werken geïntroduceerd, inclusief de ondersteunende tooling.

Zo realiseerden we de migratie van de bestaande IT naar de Infrastructure-as-a-Service dienstverlening van marktleider AWS. Ook introduceerden we de Continuous Integration tool Jenkins om het bouwen en testen van software te automatiseren en de kwaliteit te verbeteren. En de deployment van nieuwe of aangepaste applicaties in de operationele omgeving verloopt snel, betrouwbaar en vrijwel automatisch met tools als Amazon ECS (Elastic Container Service).

Resultaten van de DevOps introductie

DevOps is vooral een mindset en het werk aan een gestroomlijnde online development & delivery keten is eigenlijk nooit helemaal af. Tegelijkertijd zijn er wel direct meetbare resultaten. Zo kunnen we – ondanks de veel hogere eisen en toegenomen complexiteit – grootschalige server updates in korte tijd realiseren. Ook de uitbreiding van zowel de operationele als test- en acceptatie-omgevingen gaat eenvoudig, snel en betrouwbaar. De build en test van applicatie-updates is veel betrouwbaarder geworden. En bij deployment hoeven nog slechts de placement constraints en strategies ingesteld te worden. De orchestration layer verzorgt vervolgens automatisch de volledige uitrol.

Bovendien wordt de hele omgeving nauwgezet gemonitord. Fouten worden daardoor eerder ontdekt en hersteld, waardoor het aantal incidentmeldingen naar onze 24×7 support afneemt. Ook kunnen eventuele fouten veel sneller worden hersteld dankzij de kortere ontwikkel-, test- en deploymentcycle.

Innovatie en optimalisatie dankzij DevOps

De DevOps manier van werken levert Myler echter meer op. Zo kunnen we dankzij de verbeterde stuurinformatie uit de infrastructuur de benodigde capaciteit steeds beter voorspellen en van tevoren reserveren. Omdat we daarmee de on-demand pricing voorkomen, kan er al snel 20 tot 40 procent worden bespaard op infrastructuurkosten.

Coen Boxem, CTO bij Myler, over DevOps: “Met behulp van de DevOps filosofie zijn vrijwel alle stappen in de deployment van onze applicaties geautomatiseerd. Hierdoor kunnen we veel sneller en betrouwbaarder releasen. Dit past perfect bij de Agile aanpak van Myler, waarbij we wekelijks nieuwe features en technische verbeteringen doorvoeren in ons platform.

Dankzij geavanceerde monitoring en alerts zijn we proactief in het detecteren en oplossen van eventuele issues. Indien nodig kunnen we snel een hotfix doorvoeren, zonder dat onze gebruikers hebben gemerkt dat er een probleem was. Hiermee zijn we in control en kunnen we focussen op het verhogen van onze klanttevredenheid.”

Meer weten?