digitale volwassenheid

Je organisatie is bewustwordend

01.

Resultaat

Herken jij je in deze situatie?

Regulier onderhoud en beheer loopt goed. Vervanging van een website of app is een uitdaging. Er komt dan veel extra werk bij en soms ontbreekt de expertise om dat in goede banen te leiden. Omdat er met vaste budgetten wordt gewerkt, is je organisatie minder wendbaar dan je wellicht zou willen. Eigenaarschap en leiderschap zijn niet expliciet belegd bij de business (de mensen die over de inhoudelijke dienstverlening gaan), en jullie werken niet vanuit een innovatiestrategie. Er worden keuzes gemaakt op basis van meningen in plaats van op basis van data. Samenwerking vindt vooral binnen teams plaats, en de verbinding met andere afdelingen is niet altijd even makkelijk. Waarschijnlijk wordt er vooral op kortetermijnresultaten gestuurd, waardoor er minder ruimte is voor experimenteren en innoveren.

Ons advies

Innoveren vraagt verandering in je organisatie. Dit gaat niet van de een op de andere dag. Het vraagt verandering in hoe mensen werken, en in hoe mensen naar de digitale dienstverlening van je organisatie kijken. Dit kunnen best grote veranderingen zijn. Gelukkig hoeft het ook niet in een keer volledig anders. Je kunt met kleine stappen beginnen. Als eerste zoek je een sponsor in je hogere management. Met haar/hem start je gesprekken over de ambities van je organisatie, en hoe jullie daar naar toe kunnen groeien. Willen jullie de beste zijn in leven lang ontwikkelen? De aantrekkelijkste werkgever of dienstverlener? Een gedeeld beeld over waar jullie naartoe willen als organisatie, is een goed vertrekpunt voor de eerste strategische stappen.

Maar een goede digitale strategie focust niet alleen op de wensen van de organisatie. Ook inzicht in de wensen en verwachtingen van jullie doelgroep is belangrijk. Net als in kaart brengen wat voor jullie organisatie haalbaar is en wat niet. En dit mag heel bescheiden zijn in het begin. Misschien is het al een goede start om vanuit één concrete uitdaging in de online klantbediening een specifiek stuk dienstverlening te verbeteren. Met deze best practice onder je arm creëer je draagvlak voor je digitale strategie. We kunnen je helpen met deze eerste stappen, en we werken volgens ons strategy by design framework. Waarbij we niet alleen een digitale oplossing ontwerpen, maar ook de organisatie die nodig is om de nieuwe beloftes aan de doelgroep waar te maken. Er is altijd meer mogelijk dan je misschien denkt.

 

Harald Middel, directeur strategie en concept bij theFactor.e

contact

Verder praten?

Deze snelle check om de volwassenheid van je organisatie te toetsen, is een simpele test. Wil je meer genuanceerdere inzichten? Harald denkt graag met je mee.

Neem contact op met Harald