‘Online’ schept een nieuwe orde in ons leven. De dienstverlener die dat als eerste snapt en omarmt, laat de concurrentie ver achter zich. Hoe speel jij als dienstverlener goed in op de nieuwe, digitale werkelijkheid? Je digitale strategie moet het antwoord zijn op deze vraag. Daarbij moet je bedenken dat de échte outcome van zo’n strategie, vooral de verandering (of transformatie), op je werkvloer zal zijn. Collega’s moeten vanuit nieuwe inzichten en gedrag op een nieuwe manier gaan samenwerken om nieuwe dingen te kunnen doen. Hoe krijg je dat voor elkaar? Wij geven jouw de sleutel tot de nieuwe wereld.

Strategy by design

Veel organisaties willen digitaal vernieuwen, maar weten niet precies ‘hoe’. Vaak is het een grote uitdaging om interne en externe behoeften met elkaar te verbinden tot één missie en één roadmap. Via strategy by design werken we zowel top-down als bottom-up aan een gedeeld perspectief, dat zich vertaalt in commitment en een praktische overzicht met heldere to-do’s.

Business, psychologie, data, infra, aansturing, samenwerking, kennis, resources; het krijgt allemaal een plek. Op zo’n manier dat het goed en inzichtelijk met elkaar verbonden is. Oftewel, we zorgen voor een succesvol recept met alle benodigde ingrediënten en een helder stappenplan. Zo blijft je digitale strategie niet steken bij een overtuiging of een plan, maar zorgt het voor een nieuwe, meetbare werkelijkheid.

Samen digitale strategie bepalen

Digitaal succes bereiken we met een uitgekiend framework waarin de kennis en behoefte van eindgebruikers, stakeholders, expertises en organisatielagen op een compacte manier wordt gebundeld. Dit co-creatieve proces leidt tot een goede, afgebakende strategie: hét groeimoment voor je organisatie. Wat komt er allemaal bij dit proces kijken?

  • Digitale strategie opstellen
  • Stakeholdermap maken en interviews afnemen
  • Roadmap met praktische to-do’s opstellen
  • Potentiële investeringen inzichtelijk maken
  • Concrete aanbevelingen voor digitaal succes geven
  • Draagvlak binnen organisatie creëren

Meer weten over digitale strategie?