Hoewel wij werken voor en met onze klanten, maken we onze producten uiteindelijk voor de eindgebruiker. Hij staat centraal bij alles wat we maken. We vinden het daarom logisch dat we de eindgebruiker actief betrekken, bij alle stappen in het proces. Gebruikersonderzoek is daar de ideale methode voor!

Je bent niet je eindgebruiker

Of het nou gaat om de juiste onboarding bij een app, een goede flow in een website, de juiste toon of het taalniveau van teksten: je weet pas zeker dat het klopt als je het vraagt aan de mensen die het gaan gebruiken. In de praktijk blijkt dat we onze eindgebruikers veel minder goed kennen dan we denken…

Tijdens het ontwerpproces doen we enorm veel aannames. Als de aannames uiteindelijk niet stroken met de verwachting van de eindgebruiker, is dat enorm zonde van alle energie die er in een project zit. Met behulp van gebruikerstesten verzamelen we alle aannames en hypotheses tot een scenario die we aan eindgebruikers voorleggen. Met behulp van de uitkomsten ontwikkel je straks een digitaal product dat daadwerkelijk gebruikt wordt!

Wij kijken in het hoofd van je eindgebruiker

Op doeltreffende wijze toetsen en testen we de relevante design-iteraties, concepten, aannames en prototypes met de eindgebruikers. Met behulp van Billy, ons usability lab op vier wielen, kan dat op eenvoudige en betaalbare wijze. We doorlopen de volgende stappen:

  • Aannames en uitgangspunten in kaart brengen
  • Testscenario’s opstellen
  • Testpersonen selecteren (‘echte’ gebruikers!)
  • Gebruikerstesten afnemen op locatie
  • Rapporteren van alle bevindingen
  • Resultaten verwerken tot presentabel product

 

Meer weten over gebruikersonderzoek?