In 2015 en 2016 zijn wij veranderd van een lijnorganisatie naar een agile organisatie. Met aandacht en zorg voor elkaar en met nieuwe werkprocessen. Een flinke kluif. Hieronder lees je hoe we erin staan en hoe agile werken eveneens bijdraagt aan een prettiger samenwerking met onze opdrachtgevers.

Bijzonder en uniek, maar wel reëel

We maken samen, met  onze opdrachtgevers, bijzondere en mooie digitale producten die het hart raken. We willen dat het hart van zo’n product blijft kloppen. Dat het levensvatbaar is en volwassen mag worden. Dat het aandacht en liefde krijgt van de organisatie waar we het voor maken en dat hun medewerkers en hun klanten erin geloven. Het neerzetten van een goede basis is cruciaal. Die moet goed zijn om gezond en wel op te  groeien.

Het ontwikkelen van boreling naar groter begint. Het verder vorm en inhoud geven, onderzoeken, bijsturen, toetsen, met elkaar praten, dat is iets wat bij volwassen worden hoort. Agile werken helpt bij op een goede manier volwassen worden.

Agile werken? Een gezonde basis, wendbaar en concreet

Mooie dingen maken die daadwerkelijk waarde toevoegen, daar is het dus om te doen. Startend met een goede solide basis. Agile werken helpt bij het bouwen van een goed fundament. Voor een huis, of een flat. Die basis is nodig om je strategie op uit te rollen. Dankzij agile werken besteed je zowel je tijd als geld aan content en functionaliteiten die concrete waarde toevoegen. Jij bent nu de baas over je budget en waar je dat aan besteedt. Grip en controle at last!

Bedenkingen van organisaties. Ervaringen uit het verleden bieden immers geen ….

Onlangs tijdens een sessie met klanten hadden we het over agile werken. Tot onze verbijstering heerste het gevoel dat agile werken vooral goed is voor internetbureaus en minder goed is voor de portemonnee van opdrachtgevers. Het stemde ons deels triest. Agile werken is inderdaad beter voor onze portemonnee, maar zeker ook veel beter voor die van de klant. We bouwen samen aan iets wat concreter en beter bijdraagt aan de doelstellingen en besteden onze tijd niet meer aan zaken die dat onvoldoende doen.

Wat is nodig voor een agile mindset? Vertrouwen!

In het verleden was de regel bij internetbureaus dat dankzij de watervalmethode ook betaald moest worden voor functionaliteiten die nooit of niet goed gebruikt gingen worden. Dat willen we pertinent niet. Daar staan wij als organisatie niet achter.

Hoe zorgen we er dan voor dat bekend is wat agile werken betekent? Dat het waarde toevoegt in plaats van dat dit extra geld kost? Het risico’s juist vermindert en de doelgroep beter bediend. Agile werken heeft zoveel meer voordelen dan op de klassieke manier een websiteproject uitvoeren, zoals ‘we’ dat deden de afgelopen jaren.

Vertrouwen gaat te paard, de uitdaging

We merken het elke dag. Organisaties die kampen met negatieve ervaringen uit het verleden. We richten ons daarom op het helpen van de ambitieuze mensen die bij deze organisaties werken. Mensen die heel goed begrijpen dat agile werken nodig is vandaag de dag. Ze hebben hulp nodig bij het creëren van een agile mindset in hun organisatie.

De meeste organisaties hebben (nog) geen agile mindset, maar denken vanuit een project met een kop-staart, met een fixed price en in deadlines. Inmiddels weet iedereen wel dat de kwaliteit daarmee onder druk staat. En daarmee het gewenste resultaat en het allerergste, de echte behoefte van de klant. Maar de agile stap zetten? Dat is zeg maar ook best wel ‘een ding’. Wij moeten de ambitieuze mensen helpen met tools en kennis om hun organisaties door deze puberteit heen te slepen.

Inzichten vanuit alle disciplines

Agile werken zorgt voor een accurater beeld van de wedstrijd. Voor een goede groeilijn. Voor de tactiek die je moet toepassen en hoe je inspeelt op publiek en op kansen. Snel en wendbaar zijn in plaats van statisch en vastomlijnd. Zonder ‘zomaar’ wat te doen, want dat is funest. De inzichten delen we en we vertellen hierover. We geven voorbeelden en coachen en begeleiden mensen. Zo anticipeer en reageer je accuraat. Dat is nodig. De tijd staat niet  stil en de ontwikkelingen ook niet.

Luisteren, begrijpen, terugkoppelen

We willen eerlijk en open, met begrip voor ieders wens en situatie werken. Vanuit ieders behoefte. Op een menselijke manier zaken doen. Voor eindgebruikers en stakeholders zoals een Raad van Bestuur, Directieteam en aandeelhouders. We erkennen elkaars professionaliteit en werken samen aan het beste resultaat. Vanuit de basis. Zo bouwen we samen aan het beste. En minder dan het beste is ondenkbaar in deze tijd.

Wij zijn je sparringpartner en collega

We helpen elkaar en leren van elkaar. Steunen elkaar en vertrouwen elkaar. Idyllisch? Zeker. Noodzakelijk? Absoluut. Snel koers kiezen, kunnen laveren, wendbaar zijn en toch blijven doorgroeien is waar het op aan komt. Je kunt maar beter weten waar je aan toe bent. Van een stiekem rokende website, of andere digitale puber, wordt niemand blij. En wie kent ze niet…

Jij kent jezelf het beste

En wij kennen onze mogelijkheden en onmogelijkheden. En dat van systemen, software en andere organisatorische en projectmatige valkuilen en kansen. Zullen we samen ‘scrummen‘? Samen in een team werken aan strategie, content, design, bouw en beheer zorgt voor een mooi en welopgevoed menselijk en persoonlijk werkend digitaal middel. Zo worden we samen groot, klaar voor een mooi volwassen en digitaal leven.

Wil je meepraten en kennisdelen?

Laat van je horen. We organiseren dan dat we met de ambitieuze mensen die werk willen maken van agile, onze kennis en ervaringen delen. Neem contact op en vraag of mail naar Rogier ter Wee. Hij brengt je als je wilt ook in contact met een van onze agile coaches en scrum masters.

Wil je eens per twee maanden onze nieuwsbrief ontvangen?
Bedankt ! Fijn dat je op de hoogte wil blijven.