Werken bij theFactor.e

Dit zijn onze vacatures

Deze mensen zoeken we nu. Lijkt het je wat? Kom dan snel bij ons kijken. We leren je graag kennen.

Werken bij theFactor.e

Ons bu­reau be­staat uit men­sen, onze klan­ten zijn men­sen en waar an­de­ren spre­ken over ‘ge­brui­kers’, zien wij voo­r­al men­sen. Wij wer­ken dan ook het liefste met en voor men­sen die van­uit die­zelf­de nieuws­gie­rig­heid en pas­sie naar de di­gi­ta­le ho­rizon kij­ken: die net als wij grenzen willen ver­leg­gen, maar daar­bij met bei­de be­nen op de grond blij­ven staan.

Nog geen dag gehad dat ik met tegenzin richting werk ben gegaan!

Open sollicitatie kan altijd!

Wij zijn altijd op zoek naar mensen die hun ta­len­ten wil­len in­zet­ten om met ons de on­li­ne we­reld te ver­rij­ken op het ge­bied van stra­te­gie, ont­werp, re­a­li­sa­tie en optimalisatie. Dus lijkt het je leuk om bij theFactor.e te ko­men wer­ken, maar vind je op dit mo­ment bij ons geen open­staan­de va­ca­tu­re die bij jou past?

Neem contact op met Joyce Zuidema. Stuur jouw mo­tiva­tie en cv naar jobs@tfe.nl of bel haar op 050­ – 57 57 888.