Werken bij theFactor.e

Op dit moment hebben we geen vacatures.

Open sollicitatie kan altijd!

Wij zijn altijd op zoek naar mensen die hun ta­len­ten wil­len in­zet­ten om met ons de on­li­ne we­reld te ver­rij­ken op het ge­bied van stra­te­gie, ont­werp, re­a­li­sa­tie en optimalisatie. Dus lijkt het je leuk om bij theFactor.e te ko­men wer­ken, maar vind je op dit mo­ment bij ons geen open­staan­de va­ca­tu­re die bij jou past?

Neem contact op met Joyce Zuidema. Stuur jouw mo­tiva­tie en cv naar jobs@tfe.nl of bel haar op 050­ – 57 57 888.

Werken bij theFactor.e

Ons bu­reau be­staat uit men­sen, onze klan­ten zijn men­sen en waar an­de­ren spre­ken over ‘ge­brui­kers’, zien wij voo­r­al men­sen. Wij wer­ken dan ook het liefste met en voor men­sen die van­uit die­zelf­de nieuws­gie­rig­heid en pas­sie naar de di­gi­ta­le ho­rizon kij­ken: die net als wij grenzen willen ver­leg­gen, maar daar­bij met bei­de be­nen op de grond blij­ven staan.

Nog geen dag gehad dat ik met tegenzin richting werk ben gegaan!