nieuws

Dagverslag: LLO Benchmarkonderzoek

LLO Benchmark event

Op donderdag 23 mei vond in Conferentiehotel Kontakt der Kontinenten in Soesterberg de vierde editie van de onderwijsbenchmark van theFactor.e plaats. Waar de eerste drie jaren gericht waren op de voorkant van de student journey (de werving), lag dit jaar de focus op Lang Leven Ontwikkelen (LLO). Een zeer actueel en relevant onderwerp.

LLO omvat alle leeractiviteiten gedurende je leven om je professionele vaardigheden te verbeteren en te onderhouden. Het belang van LLO neemt toe door de snelle veranderingen in de wereld, wat continue ontwikkeling essentieel maakt voor inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. Scholen spelen hierbij een cruciale rol. Voor ons als Human First Digital Agency is het vanzelfsprekend om dit vanuit het perspectief van de eindgebruiker te benaderen. Wat zijn de informatiebehoeften van de eindgebruiker en hoe spelen scholen hierop in? Dit hebben we onderzocht.

Uitdaging en kansen

Uit een uitvraag bij de deelnemers vooraf bleek dat de grootste uitdaging van LLO ligt in het effectief positioneren en bekend maken van hun aanbod binnen de diverse doelgroepen, zoals scholieren, professionals en het midden- en kleinbedrijf (MKB). Veel organisaties geven aan dat LLO momenteel nog niet top-of-mind is binnen hun instellingen, en er is een aanzienlijke onbekendheid over de rol van hogescholen als aanbieders van professionele opleidingen, vooral bij het MKB. Daarnaast is de integratie van LLO binnen de reguliere onderwijsprocessen, inclusief organisatorische en financiële aspecten, een belangrijke uitdaging. De scholen zien echter ook kansen in de komende twee jaar, met name op het gebied van data-analyse, AI, en het verbeteren van processen en systemen om de klantreis te optimaliseren.

De grootste digitale uitdagingen voor LLO hebben te maken met het optimaliseren van de gebruikerservaring en het inrichten van flexibele onderwijsprocessen. Dit omvat het gebruik van data-analyse, kunstmatige intelligentie (AI) en het verbeteren van processen en systemen om de klantreis te optimaliseren. Verder worstelen scholen met het creëren van een efficiënte digitale leeromgeving en het harmoniseren van systemen om beter aan te sluiten bij de behoeften van zowel interne als externe stakeholders. Verbeteringen in CRM-systemen en het aanbieden van een gebruiksvriendelijke en aantrekkelijke website zijn cruciaal om de digitale uitdagingen van LLO te overwinnen.

Van interviews tot websitebeoordelingen

Dagvoorzitter Pim Busker verwelkomde vertegenwoordigers van zo’n 30 scholen. Pim benadrukte de noodzaak van gebruikersonderzoek naar het onderwerp LLO. Vervolgens presenteerden Birgit Timmerman en Mérijn Stam de resultaten van het benchmarkonderzoek.

Het onderzoek bestond uit drie onderdelen:

  1. Diepte-interviews met scholen: Deze interviews gaven inzicht in de huidige stand van zaken op LLO-gebied, verwachte ontwikkelingen en uitdagingen.
  2. Desk research en interviews met de LLO-doelgroep: We spraken uitgebreid met 18 bijscholers uit de zorg, techniek en onderwijs. De analyse van deze interviews, gecombineerd met kennis uit bronnen als SER en ROA, resulteerde in een holistisch beeld van de werkende professional en hun ervaring met LLO.
  3. Expert Reviews door een UX-expert: Aan de hand van 22 UX-vereisten, vastgesteld vanuit de interviews, werden 32 schoolwebsites beoordeeld. Dit resulteerde in een score die de mate van informatievoorziening voor de doelgroep aangeeft.

And the winner is …

Hoewel het geen competitie was, wilden we toch de best presterende scholen in het zonnetje zetten. NHL Stenden Hogeschool kwam als beste uit de bus onder de HBO-scholen, en MBO Amersfoort presteerde het beste onder de MBO-scholen. Beide scholen scoorden bovengemiddeld op de informatievoorziening over flexibiliteit en toegankelijkheid van hun opleidingen. Naast de trofee ontvingen beide scholen een Expert Review van hun website om hun sites nog beter aan te laten sluiten bij de LLO-doelgroep.

Het geheim van NHL Stenden Hogeschool, aldus Esther Siboni: “Kijk en luister goed naar je doelgroep en speel daarop in.” Daarnaast riep NHL Stenden Hogeschool op tot samenwerking tussen scholen. LLO is samenwerken.

Uitdagingen en succesverhalen

Na een korte koffiepauze was het tijd voor interactie. Aan de hand van stellingen zoals ‘Het is een goed idee om een apart merk te maken voor de LLO-doelgroep’ en ‘Docenten zouden zelf meeloopstage moeten lopen bij de bedrijven waar ze les over geven’, gingen de aanwezigen in gesprek. De deelnemers deelden obstakels en innovatieve oplossingen rondom de implementatie van LLO-initiatieven. Deze succesverhalen boden waardevolle inspiratie en concrete voorbeelden van wat mogelijk is, wat leidde tot interessante gesprekken en nieuwe inzichten.

Actie op 4 LLO thema’s

Na de goedverzorgde lunch volgde het middagprogramma, verzorgd door Morgens. De middag bestond uit twee deelsessies. In het eerste deel werd de groep verdeeld over vier thema’s en werden ervaringen op verschillende deelgebieden gedeeld:

  • LLO ontwikkelen vanuit een visie
  • Het werkveld als uitgangspunt
  • Standaardiseren om flexibel te zijn: Een wendbare interne organisatie
  • LLO als integraal onderdeel van het primaire proces

In de tweede sessie schreven deelnemers oplossingen voor verschillende uitdagingen op kaartjes, met de stelling ‘Als ik 10 keer dapperder was dan ik nu ben, dan zou ik …’. Opvallende statements als ‘Alle leraren in het LLO-onderwijs stage laten lopen in de bedrijven binnen de LLO-doelgroep’ en ‘Alle LLO-medewerkers een maand vrijplannen om grote stappen te zetten in de ontwikkeling van LLO’ kwamen voorbij.

Om 16 uur keerden de deelnemers huiswaarts met in hun tas het benchmarkrapport van hun school, veel nieuwe inzichten en vooral nieuwe contacten om samen mee op te trekken voor LLO.

Algemeen rapport

Ook het rapport ontvangen?