Over ons

theFactor.e is een full ser­vi­ce in­ter­net­bu­reau. We geven vorm en in­­houd aan de di­­gi­ta­le di­a­loog tus­­­sen or­­ga­­ni­sa­­ties en men­­sen. Wat is ons re­cept voor suc­ces­vol­le in­­­ter­ac­­tie­­ve webtoe­­pas­­­sin­­gen?

Dit zijn onze 4 ba­si­s­in­g­re­di­ën­ten.