.

  • 2 meter de lucht in
  • 14 jaar in Groningen
  • 3500 uur gevolleybald

Als Online Marketing Consultant probeer ik me zoveel mogelijk bezig te houden met het doel achter de website. Waarom is hij is gebouwd? Voor wie is hij gebouwd? Wat moet er mee bereikt worden?

Binnen dat kader probeer ik, samen met mijn collega’s, het beste uit de website te halen. Maar dat niet alleen, ik ben voortdurend op zoek naar handige tooling, nieuwe programma’s en werkwijzes om het werk voor mezelf, maar vooral voor de klanten, zo gemakkelijk mogelijk te maken.

Efficiëntie is uiteindelijk niets anders dan intelligente luiheid.

Telefoon 050 – 57 57 888  |  E-mail m.loonstra@tfe.nl