Sector/

Mensgericht ontwikkelen in de zorg

 • Inmiddels wordt duidelijk dat vanuit de overheid de marktwerking zal worden losgelaten en dat zorg- en gezondheidsaanbieders op regionaal niveau de uitdaging gaan krijgen om met elkaar, in de regio, de gezamenlijke dienstverlening richting burgers vorm te gaan geven. Een gedeeld doel om die populatie middes zorg en preventie zo lang mogelijk gezond te houden. Dat vraagt om een duidelijke, gezamenlijke en digitaal ondersteunde netwerkstructuur.

 • Human First ontwikkeling van digitale zorgondersteuning

  Zorg is een complexe vorm van intermenselijke dienstverlening. Behoeften, context en gedrag van zowel zorgontvangers als zorgverleners zijn van doorslaggevende betekenis zodra je via digitale ondersteuning de patient journey wilt optimaliseren.

  Je ziet nog wel eens het omgekeerde: Toepassingen worden door de manier waarop ze ontworpen zijn, ervaren als een sta-in-de-weg. Voor ontwikkelaars en de wetgever is aan alle voorwaarden voldaan, maar een zorgprofessional of patiënt wordt afhankelijk van een toepassing die niet voor hen lijkt te zijn bedacht. De synergie tussen mens en techniek is zoekgeraakt en succes blijft uit.

 • Dat kan beter!

  theFactor.e maakt bij de ontwikkeling van toepassingen gebruik van een Human First benadering. Behoeften, context en gedrag van zorgontvangers worden tijdens de verschillende fasen van ontwikkeling op een gestructureerde manier in kaart gebracht middels verschillende vormen van gebruikersonderzoek.

  Door uitgekiende vormen van co-creatie met zorgverleners ontstaan toepassingen die aansluiten op hun context en handelingsperspectief. Zo ontstaat draagvlak voor een oplossing en wordt een toepassing schaalbaar naar andere omgevingen. Middels de Strategy by Design benadering ontstaan digitale toepassingen die zorgverlener en zorgontvangers in hun kracht zetten.

Recente artikelen en events

Zij gingen je voor

Volgende Sector/

Mensgericht ontwikkelen in het onderwijs

Up next