• 10 jaar klant
  • 75% stijging pagina weergaven
  • 74 landen
  • 10 jaar klant
  • 75% stijging pagina weergaven
  • 74 landen

Wereldwijd toegenomen website bezoek

Naast werving van donoren, is het netwerken voor internationaal research talent en onderzoeksgelden én de vermarkting van hoogstaande producten en diensten nu op een kwalitatieve en zorgvuldige manier internationaal ontsloten naar uiteenlopende branches en doelgroepen.

We zien vanaf livegang wereldwijd sterk toenemende bezoekersaantallen waarmee sanquin.org haar plek in de kanalenmix van Sanquin heeft veroverd. 

De bezoekersaantallen zijn met 15% gestegen en het aantal landen waarin Sanquin.org gevonden wordt steeg met 80%.

Co-creatief in design sprints

De website is co-creatief met elke achterliggende afdeling (onderzoek, onderwijs, product units) binnen Sanquin tot stand gekomen. 

In intensieve design sprints kwam de juiste input op tafel over de kansen voor Sanquin in combinatie met de behoefte van eindgebruikers en internationaal geldende wet en regelgeving.  Een bijkomend voordeel was dat de leercurve rondom online marketing & communicatie bij de afzenders flink omhoog ging.

We ontwierpen samen de website én de organisatiecontext waarbinnen sanquin.org zich goed kan doorontwikkelen.

Het systeem is Bloomreach DXP

In dit CMS, soms nog beter bekend als Hippo, is zoveel mogelijk flexibiliteit gecreëerd.

Sanquin maakt nu gebruik van een uitgebreid aanbod van functionele componenten en kan de site snel en naar behoefte verder uitbreiden en aanpassen.

Meer weten?