• +76% Aanvragen informatiepakket
  • +10% Bezoekers via mobiel en tablet
  • +8% Online aanmeldingen via formulier
  • +76% Aanvragen informatiepakket
  • +10% Bezoekers via mobiel en tablet
  • +8% Online aanmeldingen via formulier

“Hier wil ik bij horen”

De eerste mijlpaal was het aanscherpen van het verhaal van de FNV. Uit allerlei beleidsstukken en interviews zijn een verkorte, aangescherpte missie en 5 concrete doelen geformuleerd. Dit had grote gevolgen voor de content. Welke content is er (nodig), hoe koppelen we dat aan de doelen en wat is het juiste taalniveau? Dit klinkt niet zo ingewikkeld, maar tijdens de usability tests werden we flink met de neus op de feiten gedrukt. Iemand dacht dat een verdienmodel op de catwalk liep, en dat actie korting betekende. Zo blijkt maar weer dat een verhaal pas echt goed is als de doelgroep het begrijpt en zich erin herkent. Na talloze interviews en tests kwamen we uiteindelijk tot content waarvan bezoekers denken “ja, daar wil ik bijhoren”! Inmiddels wordt het FNV-verhaal door de hele organisatie gedragen en gecommuniceerd. Niet alleen intern door het bestuur, maar ook extern in alle communicatie-uitingen.

CAO-zoeker en andere functionaliteiten

Stel, een potentieel lid bezoekt je website. Waar is hij of zij dan naar op zoek? Hoe kun je die informatie het snelste aanbieden? Tijdens het UX-onderzoek bleek dat veel mensen hun cao zochten en niet konden vinden. Dit hebben we opgelost door de cao-zoeker een centrale plek op de homepagina te geven (zie afbeelding). Daarnaast hebben we alle bedrijven gekoppeld aan een sector, een vernuftigheid die uniek is. Bezoekers vinden via FNV veel sneller en eenvoudiger hun cao dan bij vergelijkbare websites. Stel, iemand heeft zijn cao (snel!) gevonden. Wat wordt dan de volgende stap? Het liefst wil je dat bezoekers intuïtief doorklikken naar informatieve blogs, trainingen en andere diensten van de FNV. Dat hebben wij gerealiseerd door alle versnipperde content over een bepaald onderwerp te bundelen op één pagina. Op deze pagina zie je bijvoorbeeld relevante links zijn naar actueel nieuws, cao’s per bedrijf en subsectoren.

 

“Het verhaal is nu een goede kapstok voor de content!”

Else Deuring, eindredacteur voor de FNV-website, is namens het team erg te spreken over het proces. “Tijdens de diverse designsessies met TFE hebben we stapsgewijs de kerntaken van de website op een rijtje gezet, en hoofd- en bijzaken van elkaar gescheiden.

Ik was betrokken bij de sprint waarin we ‘het verhaal van de FNV’ gingen ontrafelen. Van tevoren had ik niet verwacht dat we de rode draad en daarmee het verhaal zouden kunnen vertellen. Maar door de gedegen en doordachte insteek en opzet van de sprint lukte dit. ‘Het verhaal’ is nu een goede kapstok voor de content op de site. – Else Deuring, eindredacteur FNV-website.”