Actuele info voor agrariers

Boeren hebben steeds toe­gang tot ac­tu­e­le in­for­ma­tie over hun leve­rin­gen aan Ave­be en om­rin­gen­de af­spra­ken.

Ze kunnen 24/7 zien hoe de kwa­li­teit van de ge­lever­de aard­ap­pelen is be­oor­deeld op elk mobiel device.

  • 90% bestemd voor export
  • 19 merken
  • 2500 leden

Hy­bri­de app

De app heeft een kop­pe­ling met de sys­te­men van Ave­be en is daarmee al­tijd up-to-da­te.

Deze hybride app is kosteneffectiever omdat het ma­ken van native apps voor ver­schil­len­de be­stu­rings­sys­te­men niet nodig is.

De app wordt verder ontwikkeld om nog meer sturingsinformatie aan boeren te kunnen verstrekken.

Meer weten?