• 10.000+ leerlingen en studenten
  • 14 verschillende product owners
  • 1 multidisciplinair team
  • 10.000+ leerlingen en studenten
  • 14 verschillende product owners
  • 1 multidisciplinair team

Evolutie van het partnerschap

In december 2017 is de samenwerking tussen theFactor.e en Aeres gestart, waarbij wij aanvankelijk het beheer overnamen van de toenmalige partner. Al na korte tijd gingen de gesprekken niet alleen over het reguliere beheer, maar ook over tactische en strategische onderwerpen. Hierdoor is al snel besloten om de scope van de werkzaamheden uit te breiden. Op die manier waren we niet alleen in staat om technische verbeteringen door te voeren, maar ook om verder in gesprek te gaan over doelstellingen, missie, visie, en vooral, de vertaling hiervan naar de verschillende websites.

De eerste zichtbare actie die hieruit voortvloeide was een volledig redesign van de website van Aeres Hogeschool. De pagina’s hebben een frissere look-and-feel gekregen en zijn er- mede door de inzet van Helix-architectuur binnen Sitecore – technisch gezien flink op vooruit gegaan. Meer informatie over deze keuze staat in onderstaande alinea. 

Overkoepelende en toekomstbestendig websitestructuur

Bij elke keuze die gemaakt werd, speelde toekomstbestendigheid een grote rol. Het was niet alleen belangrijk dat de oplossing schaalbaar was richting de verschillende instellingen onder de Aeres paraplu, maar ook dat de aanpassingen zouden standhouden binnen het snel veranderende technische landschap.

We hebben daarom gekozen voor de Helix-architectuur binnen het Sitecoreplatform. Door de modulaire opbouw van deze structuur hebben redacteuren een grote vrijheid om pagina’s zelfstandig – zonder tussenkomst van developers en designers – naar wens in te richten. Daarnaast kunnen de verschillende onderdelen relatief simpel worden uitgerold naar de andere instellingen die onder Aeres vallen. Maar dat niet alleen, want door inzet van deze architectuur is het platform van Aeres beter voorbereid op toekomstige updates van Sitecore en werkt de site in zijn geheel een stuk sneller!

Scrum in Aeres stijl

Door de unieke samenstelling van Aeres als organisatie en de uiteenlopende wensen die bij de verschillende instellingen leefden, werd het voor ons al snel duidelijk dat we hier niet op traditionele scrumwijze met elkaar konden samenwerken.

Daarom is er in overleg met Aeres per instelling een Instelling Product Owner aangesteld en één overkoepelende Corporate Product Owner (CPO). De IPO’s schakelen rechtstreeks met het scrumteam over issues, maar de CPO is de eindverantwoordelijke voor de planning. Daarnaast hebben we intern een scrummaster en een succesmanager aangesteld om samen het overzicht te bewaren en de CPO te ondersteunen. Deze manier van werken is erg prettig gebleken voor zowel ons eigen team als voor de contactpersonen vanuit Aeres. Er zijn korte lijntjes voor het contact, issues worden snel opgepakt en losse instellingen kunnen snel schakelen zonder het overkoepelende overzicht te verliezen. Zoals de afbeelding laat zien, laten we ons tijdens de samenwerking niet tegenhouden door ‘afstand’!

Verder als strategisch partner

Op technisch gebied gaan we een upgrade uitvoeren, waardoor er onder andere gewerkt kan worden met ‘personalisatie’ en ‘automated marketing’. Met het oog op de uiteenlopende doelgroepen van Aeres is hier naar verwachting veel winst te behalen.

Verder timmeren we op strategisch vlak hard aan de weg om de verschillende onderdelen van Aeres’ online landschap dichter bij elkaar te brengen. Dat doen we bijvoorbeeld door doelen, missie en visie in kaart te brengen en door inspiratiesessies te organiseren, optimalisatiegesprekken te voeren en gebruikersonderzoeken te doen. Met behulp van de resultaten kunnen we constante verbeteringen doorvoeren, waardoor Aeres kan blijven inspelen op trends. Daardoor zijn en blijven zij een goede verbinder tussen het onderwijs en het bedrijfsleven.

Meer weten?