LLO Benchmark event 2024

23 mei 2024

Onze jaarlijkse onderwijs benchmark

Na drie succesvolle jaren van het meten van de voorkant van de student journey (werving en aansluiting op het voortgezet onderwijs), richten we ons nu op het traject na het behalen van het diploma, het leven lang ontwikkelen (LLO). Dit is een actueel onderwerp in het onderwijs, met talloze initiatieven en samenwerkingen. Vanuit het perspectief van de eindgebruikers en de professionals, ofwel werkenden, hebben we uitgebreid gebruikersonderzoek uitgevoerd. We onderzochten hoe de buyer journey eruit ziet en welke informatiebehoefte er is op welke momenten in de journey. Dit onderzoek richt zich specifiek op de personas in de zorg, het onderwijs en de techniek binnen zowel het MBO als het HBO.

Voor wie is dit event?

Hoewel er natuurlijk veel stakeholders zijn als het gaat om leven lang ontwikkelen is dit event met name bedoeld voor:

 • Programmamanagers LLO van MBO- en HBO-scholen
 • Product owners digitale kanalen/student Journey/LLO
 • Marketing- en communicatie managers (LLO)
 • Student journey experts LLO

Programma

Net als de benchmark zelf is het event gericht op het delen van kennis en het leren van elkaar. Nog meer dan in eerdere jaren willen we actionable insights meegeven en daarnaast willen we intercollegiaal overleg stimuleren. We werken daarom dit jaar samen met Morgens. Morgens is expert in het ontwikkelen en realiseren van een toekomstbestendig LLO-ecosysteem; in de regio, binnen onderwijs- en kennisinstellingen, samen met het werkveld en regionale partners.

 • Datum: 23 mei 2024
 • Locatie: Kontakt der Kontinenten in Soesterberg
 • Tijd: 10.00 – 16.00 uur (inloop vanaf 9.15 uur)
 • Ochtend: presentatie van de uitkomsten van het benchmark onderzoek & round tables door theFactor.e
 • Lunch
 • Middag: interactieve workshop van Morgens

Aan de hand van vijf LLO thema’s die spelen in iedere onderwijsorganisatie gaan we met elkaar aan de slag. Sta je aan het begin van dit proces? Of loop je onderweg ergens vast? Put dan inspiratie uit deze vijf thema’s die de basis vormen van voor een gedegen en effectieve aanpak. Een aanpak die niet vanuit één perspectief naar de verandering kijkt, maar vanuit alle perspectieven. De vijf thema’s zijn:

   • LLO ontwikkelen vanuit een visie
   • Het werkveld als uitgangspunt
   • Een wendbare interne organisatie
   • LLO als integraal onderdeel van het primaire proces
   • Standaardiseren om flexibel te zijn

Inschrijven

Dit evenement is in eerste instantie bedoeld voor de onderwijsinstellingen die deel uitmaken van de benchmark. Er zijn echter een aantal extra plekken beschikbaar. We laten je tijdig weten of je kunt deelnemen, mocht je niet behoren tot de primaire doelgroep van het evenement.

Het rapport van vorig jaar

De resultaten van dit jaar zullen worden gepresenteerd op 23 mei. Als je nieuwsgierig bent naar wat we in voorgaande jaren hebben ontdekt, kun je nu al gratis het rapport van de vorige editie van onze onderwijsbenchmark bekijken.

Naar het rapport van vorig jaar