Stemgedreven interfaces en chatbots staan nog in de kinderschoenen. De meeste chatbots lopen snel vast omdat taal ontzettend complex is. Toch is de potentie groot: kunstmatige intelligentie zorgt voor de stroomversnelling die een intuïtieve interface tussen mens en machine op termijn mogelijk maakt. Hoe speel je hier als bedrijf op in?

Empathische interface

Praten is de manier waarop mensen onderling data uitwisselen. Data verrijkt met context. Intonatie, snelheid en volume geeft de boodschap een ongekende gelaagdheid. In de toekomst zullen bedrijven een eigen “stem” gaan ontwikkelen als onderdeel van hun branding. In no time zijn chatbots en virtuele assistenten immers normaal geworden in onze wereld. Hiermee kun je de klant goed begrijpen en de juiste content op het juiste moment aanbieden. Deze factoren zijn belangrijker dan ooit tevoren, waardoor het voor bedrijven essentieel is om in conversational interfaces te investeren.

Méér dan een interactieve tool

Wij zullen jouw producten en diensten klaarstomen voor de toekomst, waarin conversational interfaces tot de orde van de dag behoren. Dat doen we onder andere op de volgende manieren:

  • Interactieve tools. We bouwen al jaren productwizards en andere interactieve tools die helpen de klantvraag te beantwoorden. Door deze door te trekken naar conversational interfaces helpen we het digitale dialoog met de klant op te zetten.
  • Co-creatie. We denken in co-creatieve sessies na over het karakter van de interface. Met als uitkomst bijvoorbeeld een moodboard van het digitale karakter, zowel in beelden als de spreektaal die gebruikt gaat worden.
  • Datalandschap. Een conversational interface dient goed voorzien te worden van informatie. We denken na over uw datalandschap en ontsluiting daarvan.

Meer weten over conversational UI?