Case/

Patiënten in de lead bij nieuwe website UMCG

UMCG

Hoe bied je informatie over de behandeling van ernstige ziektes aan op je website? Wij hielpen het UMCG de juiste toon en inhoud te vinden, door patiënten aan het roer te zetten.

1. Empathize

Patiënten en artsen bij elkaar brengen

 • 1.1 De juiste informatie

  Uiteraard willen artsen feitelijke medische informatie bieden. Ook willen zij informatie bieden over gezonde leefstijl en de rol van de patiënt in haar / zijn ziekte- en behandelproces. Hierbij is het de uitdaging om niet alleen feitelijk juist te zijn, maar de informatie over te brengen op een manier die past bij de situatie waarin patiënten en hun naasten zitten. Niet belerend, maar inlevend en coachend.

 • 1.2 De juiste snaar voor de patiënt

  Mensen die naar de website van het UMCG gaan, zijn doorgaans patiënten en hun naasten. Ze zitten vaak in een moeilijke situatie, en hebben behoefte aan zowel begrip als aan heldere informatie. Maar hoe raak je nou de juiste snaar?

"De interviews met longkankerpatiënten hebben me echt aan het denken gezet."

_Birgit Timmerman User Experience Designer

2. Harmonize

De patiënt aan het roer

 • 2.1 Behoefte aan grip en regie

  Om een goed gefocust concept te maken, kozen we voor één ziektebeeld: longkanker. We hebben interviews gedaan met longkankerpatienten. Over hun situatie, hun vragen, hun zorgen, hun behoeften. Hieruit werd heel helder dat zij vooral zoeken naar grip, naar regie en houvast. Heldere informatie, en tips over hoe zij zelf kunnen bijdragen aan hun behandeling en herstel. 

 • 2.2 Gebruikerstesten op inhoud, toon én vorm

  Op basis van de interviews hebben we samen prototypes uitgewerkt. Deze prototypes hebben we getest met longkankerpatiënten en hun naasten. Niet alleen op inhoud, maar juist ook op toon en vorm. Welke informatie moet tekstueel en welke juist visueel worden aangeboden. Op welke manier kunnen we grip en controle geven. Hoe tonen we inleving zonder dat het te soft wordt. Alle inzichten uit de interviews en gebruikerstesten zijn direct toegepast in het concept, nog voordat de bouw van de website begon.

 • 2.3 Ruimte voor nazorg

  Deze inzichten waren ook startpunt voor gesprekken met artsen en verpleegkundigen over de inhoud van de website. Zo bleek bijvoorbeeld uit de testen dat er behoefte is aan meer informatie in de fase ná de behandeling. Wat kunnen mensen verwachten als ze weer naar huis gaan? Welke impact gaat de ziekte nog op hun leven hebben? En hoe helpt het UMCG hen daarbij? Hiervoor hebben we een nieuw onderdeel ‘Na de behandeling’ toegevoegd aan ieder ziektebeeld.

Volgende Case/

Digitaal platform vol beleving voor een hogeschool

Saxion

Up next