Case/

Digitale transformatie van een ambitieuze zorgverzekeraar

Menzis

Om concurrerend te blijven wilde Menzis haar digitale klantbediening naar een hoger niveau tillen. Ze vroegen ons te helpen met een online strategie om deze transitie in goede banen te leiden.

Menzis
 • De uitdaging van Menzis

  Menzis wil concurrerend zijn in een snel veranderende markt. Naast innovatieve zorginkoop doet Menzis dat door haar leden een zo transparant en gebruiksvriendelijk mogelijke informatie- en interactievoorziening te bieden rond alle aspecten van ziektekostenverzekering. Maar er is meer. Menzis wil leden ook actief ondersteunen door meer preventie en meer regie te bieden op de te ontvangen zorg. Om daarin concrete stappen te zetten was verandering op de werkvloer nodig.

 • De opdracht

  Menzis zocht een partner die een online strategie kan leveren én met name goed is in de tactische en operationele doorvertaling naar de werkvloer. De implementatiekracht van de te leveren strategie was voor Menzis cruciaal. Plat gezegd: ‘Zorgen dat collega’s op de juiste zaken in beweging gaan komen’.

 • De oplossingsrichting

  We introduceerden een strategie framework wat zowel de doelen van de organisatie, de behoeften van alle doelgroepen én de capabilities van de organisatie zelf analyseerde en concreet maakte. Op deze manier verbonden we 15 kernleden en 30 stakeholders in een logisch interactief werkproces en stappenplan. Zo ontstond een eenduidige roadmap, met nauwkeurig gedefinieerde projectkaarten voor een looptijd van 5 jaar.

  De methode die we ontwikkelden is gebaseerd op een aantal design thinking principes. Omdat dit leidt tot meer inbreng van alle lagen in de organisatie, ontstaat meer commitment voor de gezamenlijke oplossing. En door de betrokkenheid van alle lagen wordt de detaillering en concreetheid van de roadmap en deelprojecten groter. Omdat de organisatie op deze manier zelf haar strategie vormgeeft, noemen wij dat “strategy by design".

 • De resultaten

  • Doordat de bedrijfsdoelen, de klantbehoeften, de kanalen, de architectuur en allerlei organisatie aspecten voor een periode van 5 jaar zijn doorvertaald naar gespecificeerde activiteiten met expliciete doelen, verantwoordelijkheden, afhankelijkheden en budgetten, ontstaat meer focus en rust in de organisatie en wordt het transformatiepotentieel van de organisatie beter benut.
  • De nieuwe online strategie (koers, roadmap, deelprojecten) is door alle participanten geaccordeerd en door de directieraad goedgekeurd. Inmiddels zijn de eerste projectkaarten geïmplementeerd en gerealiseerd.
 • Menzis over het project

  "Het is fijn dat theFactor.e ons op verschillende niveaus (strategisch, tactisch, operationeel) kan ondersteunen. Ook over het opgeleverde werk zelf (ontwerpen, strategie etc.) ben ik zeer tevreden. De medewerkers van theFactor.e zijn toegankelijk en altijd bereid te helpen. Het eindproduct is leidend en men voelt zich erg verantwoordelijk voor het niveau van het opgeleverde werk."

  Jan van der Werf, Senior Marketeer Menzis

Volgende Case/

Informatie RDW beter vindbaar, met dank aan theFactor.e

RDW

Up next