Case/

Data-driven studenten werven

Aeres

Aeres is een unieke groene kennisinstelling in Nederland die onderwijs, onderzoek en kennis aanbiedt op alle niveaus. Het is ook een plek waar veel data beschikbaar is die kan helpen bij bijvoorbeeld bij het werven van nieuwe studenten. Maar waar begin je?

Aeres
Aeres

1. Empathize

Ontwikkelend landschap

 • 1.1 Bekende problemen, onbekende oplossingen

  Zoals voor veel scholen geldt, staat ook Aeres jaarlijks voor het vraagstuk hoe er voldoende studenten geworven kunnen worden. En niet alleen de kwantiteit is belangrijk, ook de kwaliteit. Hoe krijg je de juiste student op de juiste plek? Het wervingsproces is tot op zekere hoogte voorspelbaar, maar we zien tegenwoordig een steeds grotere verschuiving van de klassieke offline kanalen naar online. Aan de ene kant brengt dit nieuwe uitdagingen met zich mee, maar tegelijkertijd schept het allerlei nieuwe kansen.

 • 1.2 Wel data, geen inzicht

  De nieuwe uitdagingen waar naar gekeken wordt, is bijvoorbeeld hoe je online engagement kan creëren onder onbekend online publiek. Kijken ze wel naar je filmpjes? Wordt je informatie gelezen? Leiden alle inspanningen eigenlijk wel tot meer aanmeldingen? En wie kijken er eigenlijk naar je pagina’s?

  Legitieme vragen, waar vaak niet gemakkelijk een eenduidig antwoord op kan worden gegeven. Hoewel er voor de verschillende online uitingen van Aeres al veel data verzameld werd - over de interactie, de performance, etc. - was nog niet duidelijk hoe deze data kon leiden tot antwoorden op de gestelde vragen. Het was zoeken naar de inzicht-speld in de data-hooiberg. Klinkt dit bekend?

“Een standaard voor online marketing die echte waarde toevoegt.”

_Martijn Loonstra Online Marketeer

2. Harmonize

Hoe bepaal je de route

 • 2.1 De eerste stappen

  Vanuit theFactor.e zetten we voor al onze klanten een bepaalde standaard neer op het gebied van dataverzameling. Zo meten we o.a. welke pagina’s bekeken worden, hoe lang hier over gedaan wordt, hoe ver er gescrolld wordt, tracking op video’s, op contactopnames, etc. etc. Lang verhaal kort; we verzamelen een hoop informatie. 

  Maar dit blijft slechts een grote verzamelbak aan data. Er wordt niets gecombineerd, er wordt niets uitgelicht en het is aan de gebruiker zelf om uit te zoeken of en hoe bepaalde vragen beantwoord kunnen worden m.b.v. de data. Dus het volgende zal je waarschijnlijk niets verbazen: er gebeurde weinig tot niets met deze data

  Om dit aan te pakken zijn we in gesprek gegaan met Aeres. Welk doel heeft online voor jullie? Welke vraagstukken leven er? Wie heeft behoefte aan welke informatie?

 • 2.2 Gaten vullen en Inzicht verschaffen

  Het werd ons al snel duidelijk dat, hoewel veel informatie al voor handen was, we een aantal cruciale elementen misten. Vooral rondom custom elementen, zoals de studiezoeker, bepaalde interactieve elementen, zoals knoppen, formulieren, etc. was nog niet voldoende data beschikbaar. Om tot inzicht te komen, wil je wel op een zo compleet mogelijk data-set kunnen sturen. Het is daarom van belang dat eerste de gaten gevuld worden.

  In een gelijktijdig traject zijn we de eerste dashboards op gaan leveren. Op basis van de informatie die bij Aeres opgehaald is, konden we licht in de data-duisternis brengen. Processen werden gegroepeerd, doelen ingesteld, verschillende bronnen werden aan elkaar gekoppeld en alles werd samengebracht op overzichtelijke dashboards. 

 • 2.3 Informatie afgestemd op gebruikers

  Een instelling als Aeres heeft natuurlijk niet een enkele informatievraag. Elke instelling worstelt met haar eigen problemen, binnen die instelling zitten verschillende personen die met eigen (sub-)vraagstukken worstelen en daarnaast op verschillende wijzes moeten rapporteren. Zo is ‘performance’ voor een redacteur een heel ander verhaal, dan ‘performance’ voor een manager is.

  Op basis van de instelling, de stakeholders en op basis van het site-onderdeel hebben we een groot scala aan dashboards opgeleverd. Per domein serveren we de juiste informatie waarbij we rekening houden met de functie van de gebruiker; of dat nu een content-redacteur, een manager of een online marketeer is. We leggen focus op welk onderdeel van de site belicht moet worden. Gaat het hier om een studiepagina, of om een (online) open dag? Meten we engagement, of juist harde conversie?

  Op die wijze hebben we Aeres kunnen helpen om van onderbuikgevoelens naar duidelijke inzichten te groeien.

Volgende Case/

Een sterkere website door keuzes te maken

Academie Minerva

Up next