Case/

Van platformbeheerder naar optimalisatiepartner

Aeres

Aeres is een unieke groene kennisinstelling in Nederland die onderwijs, onderzoek en kennis aanbiedt op alle niveaus. Sinds 2017 beheren we het Sitecore-platform voor de 15 onderdelen van Aeres. En groeiden we door naar optimalisatiepartner.

1. Empathize

Samenwerken op alle niveaus

 • 1.1 Van techniek naar strategie

  Al snel na de technische inbeheername ontstonden er gesprekken over tactische en strategische onderwerpen en werd de scope van de werkzaamheden uitgebreid. Temeer omdat Aeres als fusie-organisatie ook nog lerend is als het gaat om het formuleren van corporate doelstellingen met toch een eigen gezicht per onderdeel.

 • 1.2 Meerwaarde van brede samenwerking

  Doordat we naast technisch partner ook een strategische rol vervullen voor Aeres, kunnen we de aanscherpingen op missie en doelen direct doorvertalen naar de verschillende websites. We leveren advies rondom optimalisatie en marketing, ontwerpen nieuwe onderdelen, doen gebruikersonderzoek en bouwen nieuwe functionaliteit.

“Never a dull moment with Aeres!"

_Danny van Kammen Agile coach/Scrummaster

2. Harmonize

Scrummen op corporate én instellingsniveau

 • 2.1 De Aeres scrum

  Door de unieke samenstelling van Aeres en de uiteenlopende wensen die bij de verschillende instellingen leefden, hebben we een aangepaste scrumwerkwijze bedacht. Per instelling is er een Instelling Product Owner (IPO) en één overkoepelende Corporate Product Owner (CPO). De IPO’s schakelen rechtstreeks met ons team, en de CPO is de eindverantwoordelijk voor de planning. Daarnaast ondersteunen onze scrummaster en optimalisatiespecialist de CPO en helpen ze met overzicht.

 • 2.2 Klaar voor de toekomst

  Het was niet alleen belangrijk dat de oplossing schaalbaar was richting de verschillende Aeres instellingen, maar ook dat aanpassingen zouden standhouden binnen het snel veranderende technische landschap. We hebben daarom gekozen voor de Helix-architectuur binnen het Sitecore-platform. Door de modulaire opbouw hebben redacteuren veel vrijheid om pagina’s zelfstandig naar wens in te richten.

 • 2.3 Korte lijntjes

  De Aeres scrumstructuur met Corporate en Instelling Product Owners werkt erg prettig voor zowel ons eigen team als voor de mensen van Aeres. Er zijn korte lijntjes voor het contact, issues worden snel opgepakt en losse instellingen kunnen snel schakelen zonder hierbij het overzicht te verliezen.

Volgende Case/

Human first ingericht platform voor een optimale studiekeuze

Alfa-college

Up next