Eén website die iedereen wegwijs maakt, van professionals en academici tot bezoekers en patiënten. Het Universitair Medisch Centrum (UMC) Utrecht heeft dat voor mekaar gekregen. Met hulp van theFactor.e.

Eén website die iedereen wegwijs maakt, van professionals en academici tot bezoekers en patiënten. Het Universitair Medisch Centrum (UMC) Utrecht heeft dat voor mekaar gekregen. Met hulp van theFactor.e.

Een megaklus was het. Twee jaar geleden telde de website van het UMC Utrecht nog 27.000 pagina’s. Dat aantal is op de nieuwe site teruggebracht tot een derde daarvan. Zonder dat er belangrijke informatie verloren is gegaan. “We hebben alles opnieuw geschreven” ,zegt Miriam de Heus. Zij is adviseur online communicatie van het ziekenhuis en verantwoordelijk voor het gebruik van de website.

Die jongens denken gewoon goed mee.

Websites moeten mee in de ontwikkelingen. Om de zoveel jaar moeten er grote aanpassingen worden gedaan, of moet de site compleet vernieuwd worden. “Twee jaar geleden hebben we besloten alles opnieuw op te bouwen. De techniek was verouderd, het design niet meer van deze tijd. We wilden dat de site helderder, eenvoudiger zou zijn, zodat de bezoekers hun weg er beter zouden kunnen vinden.”

De grote uitdaging voor zo’n veelomvattende website als die van het UMC is de combinatie van doelgroepen die moet worden bediend. “We hebben grondig onderzocht waarom mensen naar onze site komen. Dat heeft geresulteerd in vier deelgebieden. De patiënten zijn onze belangrijkste doelgroep. Daarnaast zijn er makkelijk te vinden gedeeltes voor de andere doelgroepen: verwijzers (huisartsen en specialisten), onderzoekers en studiekiezers.”

Om de helderheid en eenvormigheid van de website te bewaken, werd het aantal mensen met de bevoegdheid er aanpassingen aan te doen, drastisch teruggebracht. Waren er twee jaar geleden nog zeker 400 medewerkers die af en toe wat content bewerkten, nu mogen nog slechts 50 mensen dat doen. Miriam de Heus: “Veel mensen met een communicatie-achtergrond.”

Het door theFactor.e uitgedachte en samen met de eigen websitebouwers van het ziekenhuis opgebouwde ontwerp werd uitvoerig getest, onder meer door patiënten. “Dat leverde interessante data op en heeft ons ertoe gebracht aanpassingen te doen.” Het resultaat mag er zijn. De tevredenheid onder de gebruikers is hoog.

“Dat is een van de redenen waarom we met theFactor.e in zee zijn gegaan”, zegt De Heus. “De bereidheid om constant mee te denken en waar nodig het eigen ontwerp aan te passen. Het aanvankelijke eigen idee is niet heilig. Dat is belangrijk.” Om de specifieke wensen van het ziekenhuis in kaart te brengen, kwam een trio van het full-service internetbureau regelmatig over de vloer in Utrecht.

“Dat werkt wel zo prettig. Het feit dat theFactor.e in staat is een mooie site te ontwerpen die op alle media te gebruiken is en geschikt is voor alle doelgroepen, zoals slechtzienden, speelde ook een voorname rol bij de keuze voor theFactor.e. Die jongens denken gewoon goed mee.”