Sanquin kennen de meeste mensen als een bloedbank, maar zij maken ook natuurlijke producten voor anderen. Op basis van bloed. Hun intranet was 20 jaar oud. Aan ons de eer om een evenzo duurzaam, nieuw intranet te ontwikkelen. Zo hebben we dat in nauwe samenwerking en agile met Sanquin gedaan.

Het intranet moest gebruiksvriendelijk zijn

Het moest goed benaderbaar zijn met moderne devices en ingesteld op het nieuwe werken. Het vinden en delen van informatie moest goed mogelijk zijn. Sanquin is een organisatie die veelzijdig werkt en waar verscheidende disciplines actief zijn. Allen met hun eigen informatie en communicatie behoefte. Een intranet moest daar rekening mee houden en mensen helpen en ondersteunen bij het effectiever en beter werken. Ook in de toekomst. Het intranet moest actief gebruikt zou worden. Aan ons de mooie taak om samen met Sanquin in hun bloedbaan te duiken en het beste platform te ontwikkelen dat duurzaam, logisch en effectief is.

Dat is gelukt! Iedereen is enthousiast en blij. We zien dat het gebruik toeneemt en mensen vinden sneller wat ze zoeken.

Zo hebben we de wensen van Sanquin uitgewerkt

Bereikbaar voor iedereen

Het intranet is toegankelijk voor iedereen. In 20 jaar is er natuurlijk enorm veel veranderd. Flexibele werkplekken, thuiswerken en gebruik van devices zoals smartphones en tablets. Het nieuwe intranet geeft invulling aan deze behoefte met een “responsive” ontwerp.

Vinden in plaats van zoeken

De zoekfunctie is belangrijk voor het vinden van informatie. Er is extra veel aandacht besteed aan een goed en snelwerkende zoekfunctie. Ook bieden we “contextueel” zoeken aan, als je bijvoorbeeld een collega of formulier moet zoeken.

Hulpvaardig

Het intranet moet simpel en intuïtief zijn, maar dat betekent niet dat iedereen er gelijk mee kan werken. De ene medewerker is nou eenmaal computervaardiger dan de andere. Daarom is het intranet ook hulpvaardig en helpt op een leuke manier de nieuwe onderdelen en functies te leren kennen. En het intranet mag daar ook best wel een beetje persoonlijkheid tonen. Het moet immers ook leuk zijn om het intranet te gebruiken!

Uitbreidbaar

Het intranet is makkelijk uitbreidbaar. We maken gebruik van het “app” principe. Elke taakgerichte ingang op het intranet kun je zien als een “app”. Middels een soort “appstore” kunnen we medewerkers apps aanbieden. De medewerker kan zelf bepalen welke apps hij aan- of uitzet. Sanquin zal stapsgewijs steeds meer apps gaan aanbieden.

De belangrijkste conclusie is tot dusver dat Sanquiners graag informatie opzoeken, delen en zaken online regelen. Doel bereikt!

Agile samenwerken

agile samenwerken

Zo werken we samen met Sanquin in een multidisciplinair team

We werken nauw samen met Sanquin in een multidisciplinair team, bestaande uit developers, designers, testers, een scrummaster, een product owner, front-enders en we trainden de collega’s van Sanquin in het beter schrijven van goede content. Dit intranet is een maatwerkproduct. We horen te vaak dat een intranet ‘niet meer van deze tijd’ zou zijn.

Wij zijn van mening dat goed luisteren naar de eindgebruiker ertoe leidt dat zo’n intranet juist heel goed wordt gebruikt en een concreet hulpmiddel is bij het werk van mensen. Belangrijk voor zo’n grote organisatie als Sanquin waarin mensen zowel op wetenschappelijk niveau als op fundraising niveau actief zijn. Heel divers qua informatiebehoefte en samenwerkingsbehoefte.

Alle ingrediënten zijn verder aanwezig; een sterke visie, focus op de eindgebruiker en een goed op elkaar ingespeeld scrum team. Er wordt goed geluisterd naar elkaar, en zo komen alle expertises beter tot hun recht. Hierdoor maken we niet alleen functionaliteit, maar echt goede gebruikerservaringen! We breiden stapsgewijs uit.

Sparren over interne communicatie en kennisdelen?

Neem dan even contact op met Ramon Biel per mail of bel hem op 06 – 4172 4829