Promens Care biedt in de provincies Groningen en Drenthe zorg aan mensen met een verstandelijke, psychische of psycho-sociale beperking. Met zo’n 2000 professionele medewerkers helpt de organisatie haar ruim 3000 cliënten zo dicht mogelijk bij huis. Sinds 1 januari 2013 is Promens Care samen met NOVO ondergebracht in de holding Cosis. De uitdaging? Goede zorg blijven bieden en tegelijkertijd efficiënter werken.

Goede zorg efficiënt verlenen? Dat doen tevreden medewerkers

Tevreden medewerkers die de beste zorg verlenen? Dat is een gezonde basis om patiënten, ofwel cliënten verder te helpen. Hoe kan de digitale wereld de medewerkers ondersteunen en zo bijdragen aan de best mogelijke zorg ? Samen met medewerkers ontwikkelden we een digitaal cliëntendossier waarin zijzelf, hun werkprocessen en de gebruiksvriendelijkheid om ermee te werken centraal staan.

Intuïtief vinden wat je nodig hebt als zorgverlener

Eind 2012 is er een basis gelegd voor het zorgportaal Promens Connect. We vervingen het intranet van Promens Care door een flexibel platform op basis van Microsoft Sharepoint. Goed inrichten is essentieel! Nauw samenwerken met medewerkers is daarom pure noodzaak. De zorgmedewerkers beschikken nu over een online omgeving die bijdraagt aan het vinden en delen van informatie over hun dagelijkse werk en hun cliënten.

Ook voor de cliënten

We startten ook met een portaal cliënten en wettelijke vertegenwoordigers van de cliënt. In dit portaal vinden zij informatie over actuele ontwikkelingen vanuit de cliëntenraad en hebben ze toegang tot hun eigen dossier. Goede voorlichting geven aan cliënten en hen inzicht bieden stimuleert een betere interactie met hun zorgverleners. Zo werkt de digitale wereld twee kanten op in het voordeel van zowel de cliënt als de zorgmedewerker.

Succesfactor? Betrek de zorgmedewerker van meet af aan bij het ontwerp

De zorgmedewerkers zijn de ervaringsdeskundigen die heel goed weten wat wel en minder essentieel is om op de beste manier hun werk te doen. Hen van meet af aan betrekken blijkt ook hier een belangrijke factor voor succes. We lieten hen digitale, visuele schetsen en klikbare prototypes beoordelen en uittesten. Hierdoor had de zorgmedewerker al snel een beeld van de functionaliteit en of dit goed zou werken voor hen. De meningen over en de resultaten vanuit het prototype verwerkten we direct in het ontwerp.

Overdracht in de zorg? Snel en compleet inzicht in de status van cliënten

Overdrachtsmomenten in de zorg verdienen extra zorg. Zowel in het belang van de cliënt als van de zorgmedewerker zelf. Snel zien wat zich allemaal rond een cliënt afspeelt wordt op een gebruiksvriendelijke manier in een scanbare tijdlijn getoond. De medewerker bepaalt zelf hoe ver hij in de tijd terug wil kijken en welke informatie hij nodig heeft. De overdracht is zodoende efficiënt, relevant en bevat actuele informatie waarmee de zorgverlener verder kan. Dat geeft vertrouwen.

Voortgang bespreken met de cliënt? De behandeling visueel weergeven

De zorgmedewerker wil het effect van de behandeling en de voortgang ervan op een laagdrempelige manier met de cliënt kunnen bespreken. Promens Care maakt daarom gebruik van de GAS (Goal Attainment Scaling) score. De gegevens die nodig zijn om deze moderne manier van meten toe te passen voegt de zorgmedewerker op eenvoudige manier toe in de digitale werkomgeving.  De scores zie je terug in grafieken die zo duidelijk en eenvoudig afleesbaar zijn dat dit het gesprek rondom de behandeling met de cliënt praktisch ondersteund. Zo draagt op het individu afgestemde visuele informatie actief bij aan het krijgen van inzicht in zowel het doel van de behandeling als de activiteiten tijdens de behandeling.

Case als PDF

 

Meer weten over deze aanpak?

Neem contact op met Rogier ter Wee via r.terwee@tfe.nl of bel hem op 06 – 183 90 858.