Blij! We zijn met onze ca­se voor CNV Vak­men­sen ge­no­mi­neerd voor een Dutch In­ter­ac­ti­ve Award in de ca­te­go­rie cor­po­ra­te. Een mooie waar­de­ring voor deze in­ten­sie­ve sa­men­wer­king, vin­den wij. Ook als we ‘m niet win­nen. Maar dat ho­pen we na­tuur­lijk wel :).

Voor CNV Vak­men­sen wer­ken we al gerui­me tijd aan een prach­tig plat­form, af­ge­s­temd op de be­hoef­ten van de le­den, maar ook niet-le­den, van CNV Vak­men­sen. Hie­r­in staan het de­len van ken­nis en in­for­ma­tie, het bie­den van hulp op de juis­te tijd en plaats en per­soon­lijk contact cen­traal.

Voor­beel­den? De apps Kof­fie­geld en Vorst­ver­let, de web­si­tes www.cnvvak­men­sen.nl en www.ja­mes­van­devak­bond.nl, het jon­ge­ren­plat­form NEXT­NOW en de re­cent op­ge­lever­de com­mu­ni­ty www.je­ach­ter­ban.nl.

Be­kijk hier het verhaal van CNV Vakmensen en theFactor.e.
En duim voor ons, plea­se :).