Microsoft heeft in januari 2015 aangekondigd te stoppen met SharePoint services voor publieke websites. Oftewel: vanaf maart 2015 is het voor nieuwe Office 365 klanten al niet meer mogelijk om een website te bouwen met SharePoint. Voor bestaande websites op SharePoint geldt dat ze tot maart 2017 worden ondersteund.

Wat betekent dit voor deze bestaande SharePoint websites, voor nieuw te ontwikkelen producten en, vooral: wat zijn goede alternatieven voor SharePoint? We praten je graag bij.

SharePoint stopt met wat precies?

Microsoft gaat zich met SharePoint helemaal richten op intranetten en extranetten. De feature voor “public websites” uit de Office 365 service, waaronder de cloud service van SharePoint valt, verdwijnt. Hiermee verdwijnt dus ook de mogelijkheid om publieke websites te maken.

Wat vinden wij daarvan?

Het klinkt natuurlijk nogal als een drastische beslissing van Microsoft. Toch zijn wij er niet heel rouwig om. Belangrijkste reden voor de keuze voor SharePoint was vaak de integratie met intranetomgevingen en de koppelingen met andere toepassingen die ook in SharePoint werden gebouwd. Maar eerlijk is eerlijk: SharePoint is niet het meest geschikte platform om gebruiksvriendelijke websites mee te bouwen. Er kan veel met SharePoint, maar dat vereist vaak maatwerk en maatwerk is relatief kostbaar.

Wat dat betreft vinden we het een slimme keuze van Microsoft: SharePoint blinkt uit in zaken als makkelijk, snel en veilig samenwerken binnen teams, documenten delen en kennis delen. Die route kiezen ze nu en dat kunnen we alleen maar toejuichen.

Consequenties van deze keuze voor bestaande en nieuwe websites

Voor bestaande websites betekent dit dat er binnen twee jaar (1 januari vanaf 2015) gemigreerd zal moeten worden naar een andere omgeving. Dit kan ingrijpend zijn, maar met de juiste begeleiding zeer goed te doen.

Voor nieuwe websites geldt dat er dus een optie afvalt in de keuze voor een CMS. Gelukkig blijven er goede alternatieven over. Welk alternatief het beste past is afhankelijk van het technische en redactionele landschap en verschilt per organisatie. Een mogelijkheid zou zijn om te kiezen voor SharePoint on Premise waarbij SharePoint zelf wordt gehost. Maar met het zicht op de beweging van Microsoft “naar de cloud” vinden we dat eigenlijk niet het meest logische advies.

Een van de alternatieven die we beter vinden passen en zodoende graag nader toelichten is het pakket Sitecore. We leggen graag uit waarom.

Sitecore als alternatief voor SharePoint

Wij vinden Sitecore op dit moment de meest voor de hand liggende optie om SharePoint te vervangen. Niet alleen omdat het een pakket is met ontzettend veel mogelijkheden voor grotere organisaties en past binnen de Microsoft technology stack, maar ook omdat Microsoft heeft aangekondigd nauw samen te gaan werken met Sitecore als het gaat om marketing en commerce. Daarnaast zijn er ook een hoop interessante integraties waardoor een eventuele Sharepoint-omgeving als een intranet goed past bij dit CMS.

Waarom Sitecore?

Wij zijn al geruime tijd partner van Sitecore en hebben hier inmiddels veel websites mee gerealiseerd. Deze keuze hebben we niet voor niets gemaakt. In onze oriëntatie naar mogelijke partnerships hebben we steeds goed gekeken naar krachtige pakketten met veel flexibiliteit zonder dat de gebruiksvriendelijkheid in het geding zou komen. Dit vonden we in dit pakket. Technisch is er ontzettend veel mogelijk in het beheer van Sitecore-websites, terwijl de redactiemogelijkheden heel erg gebruiksvriendelijk zijn. We durven zelfs te stellen: gebruiksvriendelijker dan bij SharePoint.

Krachtige personalisatie

Sitecore biedt daarnaast nog iets extra’s, want Sitecore zet sterk in op wat wij geloven dat de nieuwe dimensie in het web is: personalisatie. Hiermee kan content geautomatiseerd worden, afgestemd op kennis en informatie die beschikbaar is over de gebruiker. Dat biedt veel kansen als het gaat om marketing en sales. Sitecore is hier absoluut marktleider in en ontwikkelt dit bovendien blijvend door.

Vriendelijke systeemvereisten

Ten opzichte van SharePoint heeft Sitecore nog enkele andere belangrijke voordelen. Zo zijn de systeemvereisten van Sitecore een stuk vriendelijker. Dit ontlast ICT afdelingen in het opzetten van een gunstige omgeving en geeft meer ruimte om grote gebruikersaantallen te verwerken.

Makkelijker responsive

Websites worden natuurlijk al jaren niet alleen meer voor desktops ontworpen en gebouwd. Een responsive versie die geschikt is voor alle devices (van mobiel tot tablet) is de nieuwe standaard. Sitecore voorziet er uitstekend in om dit goed te kunnen doen. Belangrijk voor nieuw te ontwikkelen websites.

Eenvoudiger maatwerk

Vooral in de wat grotere projecten is maatwerk vaak onontkoombaar. Bij SharePoint kenden “maatwerkoplossingen” vaak een hoge complexiteit en waren daarmee relatief kostbaar. Met Sitecore is het inbouwen van maatwerk een stuk makkelijker geworden en daarmee dus ook beter betaalbaar. Helemaal omdat wij Sitecore van binnen en buiten kennen, kunnen we snel en goed op maat werken met dit pakket.

Slimme integraties

Sitecore is goed te combineren met Office 365 en andere Microsoft producten doordat ze slimme koppeling aanbieden. Bijvoorbeeld:

  • Single sign on met het Office 365 platform (slechts een keer inloggen)
  • Integratie met Microsoft Dynamics CRM
  • Integratie met SharePoint (bijvoorbeeld met documenten en lijsten)
  • Integratie met Commerce pakketten

Migreren: hoe werkt dat?

Het is uiteraard fijn dat er goede alternatieven beschikbaar zijn, maar het migreren naar een ander CMS kan een pittige klus zijn, welk pakket er ook wordt gekozen. We raden daarom aan tijdig te beginnen met het oriënteren op een nieuw pakket. Deze oriëntatie begint wat ons betreft met het in kaart brengen van je huidige en toekomstige ambities. Niet alleen op het gebied van de technische infrastructuur, maar met name als het gaat om bedrijfsdoelstellingen. Alleen dan kan de techniek zo worden ingericht dat het deze ambities ondersteunt.

Tweede stap is dan het huidige technische landschap uittekenen en verbeterpunten aanwijzen met die eerder benoemde stip op de horizon steeds op het netvlies. Pas dan komt het gewenste landschap in beeld: welke oplossing past het beste bij de ambities en lost eventuele knelpunten zo efficient mogelijk op. Kijk daarbij niet alleen naar de korte termijn, maar zeker ook naar de lange termijn.

Als deze facetten allemaal helder zijn, kunnen er goede keuzes gemaakt worden voor wat betreft de migratie. Dat betekent: het kiezen van een nieuw CMS en implementatiepartner, het vaststellen van planning en budget en het toewijzen van (interne) resources.

Goede begeleiding cruciaal

Met goede begeleiding kan een dergelijk migratietraject soepel en snel verlopen. We helpen hier uiteraard graag bij, we hebben er inmiddels meerdere achter de rug. We kunnen het hele traject begeleiden, of stapsgewijs ondersteunen bij bijvoorbeeld het in beeld brengen van het huidige technische landschap en bijbehorende keuzes. Dat doen we bijvoorbeeld onder de noemer #GetReady.

Dat SharePoint stopt heeft impact voor de huidige gebruikers of gebruikers die aan het oriënteren waren op deze oplossing. Gelukkig zijn er dus mooie alternatieven die zeker voordelen hebben ten opzichte van SharePoint en daarmee een boost kunnen geven aan het digitale landschap van je organisatie. Voor bestaande sites is er bovendien nog (voldoende) tijd om deze migratie in rust te laten verlopen.

Neem gerust contact op voor meer informatie.