Silicon Valley heeft op mij net als op zoveel andere mensen in de (online) wereld een grote aantrekkingskracht. Op een relatief klein gebied zitten daar de top tech bedrijven zoals Amazon, Apple, Google, Facebook, Twitter en Tesla bij elkaar. Al die bedrijven bezoeken lijkt me echt fantastisch zeker na het horen van de reisverhalen van mijn collega Rogier ter Wee en het lezen van het boek “The Spirit of the Valley “. In dit artikel wil ik je meenemen in wat ik als inspiratie uit het boek heb gehaald waarvan ik denk dat wij (collega ondernemers in de online industrie) er in ons dagelijks werk veel aan kunnen hebben. Bij theFactor.e proberen we hier zelf al onderdelen toe te passen.

Aanleiding

Tijdens een sessie van SMC050 over “Extreme Klantgerichtheid” vertelde Steven van Belleghem enthousiast over de reis die hij met een aantal Vlaamse ondernemers had ondernomen naar Silicon Valley. De reis was voor de deelnemers een complete shock. De ondernemers die dachten altijd in control te zijn kwamen tijdens de reis steeds meer tot het besef dat die veronderstelling op los zand rust. De reis werd een grote inspiratiebron voor de groep waarbij men probeerde de spirit van de valley mee te nemen naar hun eigen onderneming en omgeving. In het boek “The Spirit of the Valley, extreme inspiratie uit het wilde westen” is een verslag van deze reis opgenomen.

Verbeter de wereld en elkaar

Het boek beschrijft het ontstaan van Silicon Valley. Hoe het begon in de garage van William Hewlett & Dave Packard en hoe dit is uitgegroeid tot een gebied met de enorme campussen van bedrijven als Apple en Google. De high tech bedrijven maken een een enorme indruk op de ondernemers.

“In België zijn we geheel gesloten over onze nieuwe ideeën. We zwijgen er vaak over uit angst dat iemand er mee gaat lopen. In Silicon Valley is dat helemaal anders daar pitcht iedereen zijn ideeën met collega’s, vrienden en ondernemers. Ze geloven dat hun ideeën door feedback van anderen sterker zullen worden “ Peter Hinssen, Nexxworks.

“Of je nu Tesla of Scripps binnenstapt , het aanstekelijke optimisme is alomtegenwoordig. Ze willen de wereld veranderen, verbeteren. Het siert hen. We kunnen er echt iets van leren. Als nuchtere Belg voelt het soms aan als gespeelde naiviteit. Ik betrap mezelf soms op achterdocht wanneer ik hen hoor praten. Dat komt vooral omdat we als Belgen te veel ploeteren in de realiteit. Net terwijl we vandaag nood hebben aan optimisten die hun blik op de horizon richten, want zij zijn de game changers. We moeten leren ons te laten voortstuwen door ongebreideld positivisme en in een grote boog rond alle (operationele) problemen durven fietsen “. Kristoff Janssens, LDV United.

Steven van Belleghem (en co auteurs) willen ons 3 belangrijke boodschappen meegeven.

1) Ambitieniveau

In Silicon Valley is er een cultuur van jonge durvers en start ups met een optimistische kijk en een tomeloze ambitie. Iedere presentatie van een onderneming start met een duidelijke WHY, HOW en WHAT. De presentaties worden zeer enthousiast gebracht, de bedrijven profileren zich als echte wereldverbeteraars. Dit leidt tot een hoog ambitieniveau en veel drive. Wij zijn gewend om vanuit onze producten en diensten te denken in plaats van wat we willen bereiken.

2) Falen is ok

Daar waar we in Nederland mensen afrekenen op hun falen, ziet men in de Valley falen als onderdeel van een leerpoces. Als investeerders bijvoorbeeld kunnen kiezen uit 2 mensen met een business idee waarvan een van beide al een keer failliet is gegaan, dan kiezen ze voor die persoon. Men ziet dit als een belangrijke ervaring die iemand heeft gehad en gaat ervan uit dat diegene daarvan heeft geleerd.

3) Snelheid van innoveren

De ontwikkelingen in de Valley gaan zeer snel. Er heerst een grote sense van urgency om te veranderen, want als je niet verandert dan wordt je ingehaald door je buurman. In Nederland zijn we vooral bezig tegen minder kosten steeds beter worden in hetzelfde in plaats van ons opnieuw uit te vinden.

Zie ook bijgaand videofragment waarin Steven aangeeft wat het doel is van zijn boek en welke boodschap hij ons mee wil geven.

Welke lessen kunnen we trekken ?

De lessen die we vanuit de Valley kunnen trekken en die we ook bij de theFactor.e steeds meer proberen toe te passen zijn :

  • Laat hiërarchie los. Hiërarchie en regels vertragen de snelheid waarmee mensen kunnen werken. Regels veroorzaken controle en controle leidt er toe dat mensen angstig worden om zelf beslissingen te nemen. Creëer zelfsturende multidisciplinaire teams met een eigen doel,een eigen budget en een eigen cultuur. Teams die snel kunnen schakelen en zich kunnen ontwikkelen. Mensen met een gezamenlijk doel helpen elkaar het doel te bereiken. Binnen theFactor.e zetten we de eerste stappen: we hebben het middle management geschrapt en werken vanuit multi disciplinaire klantteams.
  • Breng ondernemerschap in je bedrijf. Geef mensen de ruimte om initiatief te nemen, fouten te maken en daarvan te leren. De jonge generatie is op zoek naar ruimte om zich zelf te ontplooien en wil steeds minder vόόr een baas werken en genoegen nemen met een saaie carrière. Wil je talentvolle professionals aan je binden dan is het belangrijk om deze spirit in je bedrijf te brengen door mensen veel vertrouwen en verantwoordelijkheid te geven. Vanuit theFactor.e zijn we aan het kijken hoe we medewerkers kunnen laten participeren in het bedrijf en hoe we vanuit theFactor.e spin-offs kunnen laten ontstaan samen met medewerkers.
  • Ga partnerships aan met anderen. In de wereld die steeds competatiever wordt kun je niet alles meer zelf. Het is belangrijk om een netwerk om je heen te hebben van bedrijven en zzp’ers die je helpen in je dienstverlening maar die je ook kunnen helpen om te innoveren.
  • Ga voor toptalent, vermijd eenheidsworst. In de ontwikkeling van de medewerkers moeten we veel meer bezig zijn met het ontdekken en ontwikkelen van de talenten. In Nederland, en dat is ook ons bij theFactor.e niet vreemd, zijn we vooral goed in het zeggen wat er niet goed is en daar op te focussen. Daarmee vlakken we iedereen af in plaats van dat het maximale uit mensen halen waar je als bedrijf uiteindelijk ook je voordeel mee kunt doen. Ook in de selectie van medewerkers kijken wij Nederlanders over het algemeen vooral naar “ gelijken” voor het team i.p.v. wat iemand aan extra capaciteiten meebrengt die een aanvulling kunnen zijn op het bedrijf.
  • Wees extreem klantgericht. We redeneren over het algemeen veel vanuit ons eigen proces en onze eigen producten en diensten. Belangrijk is om in je dienstverlening vanuit de klant te denken, daar gaat het om, zij zijn je bestaansrecht. Binnen theFactor.e zijn we bezig hier verdere stappen in te zetten door veel meer in co-creatie met onze klanten te ontwikkelen door bijvoorbeeld het toepassen van Design Sprints (zie artikel van collega Niels Bruin ). Maar ook door teams inzicht te geven in onze performance naar de klant, hoe succesvol het product is dat we maken en hoe tevreden is de klant. De scrum methodiek die we bij voorkeur toepassen in ons werk sluit hier ook goed bij aan: alles is gericht op creëren van maximale waarde voor de klant, de methode is zeer transparant en geeft de klant ook een grote mate van sturing en flexibiliteit.

Ik hoop je met dit artikel te inspireren tot het lezen van het boek van Steven van Belleghem. Het heeft mij aan het denken gezet en ik probeer de lessons learned toe te passen binnen theFactor.e.