Tijdens het laatste kerstdiner zat ik te dollen met collega Ricky Alves die tester is bij theFactor.e .Hij vroeg me wat mijn functie precies inhoudt en wat ik allemaal doe. Geinspireerd door programma’s als “Undercover Boss” ontstond het idee om bij elkaar stage te lopen, zodat Ricky een beeld krijgt van mijn werk en ik van zijn werk. In dit artikel doe ik verslag mijn stage, dit geeft een goede indruk van de werkzaamheden van een tester en hoe we bij theFactor.e werken.

Dit artikel gebruikt veel ‘scrum-termen’. Mocht je daar niet in thuis zijn kun je ‘Scrum in een notendop’ lezen. Een naslagwerkje waarin de veelgebruikte termen kort worden toegelicht.

Ricky maakt als tester onderdeel uit van 2 (scrum)teams. Het ene team is verantwoordelijk voor de online omgeving van CNV Vakmensen en werkt aan de website www.cnvvakmensen.nl en de online community “je Achterban” (www.jeachterban.nl). Het andere team werkt voor Sanquin aan de nieuwe website en het nieuwe intranet.

Mijn outfit voor de stagedag ;-)

Mijn outfit voor de stagedag ;-)

Voor mijn stage had Ricky een mooie agenda gemaakt:

  • Doornemen testen CNV
  • Sprint Review CNV
  • Sprint Refinement Sanquin
  • Sprint Review Sanquin
  • Sprint Retrospective Sanquin
  • Testen Sanquin intranet

Mijn dag als tester bij theFactor.e

9.30 uur – 10:00  Uitleg testen CNV

De sprint voor CNV stond helemaal in het teken van de online community ‘Je Achterban’: een community waar werknemers, ZZP’ers en flexwerkers bij elkaar komen om inhoudelijk te praten over alles wat met werk en inkomen te maken heeft. In de online community worden vragen gesteld die beantwoord worden door andere deelnemers of door bestuurders, juristen en andere experts van CNV Vakmensen. CNV gaat ‘Je Achterban’ ook gebruiken bij de onderhandelingen over nieuwe CAO’s.

Naast de gebruikelijke uitdagingen die je al hebt bij het testen speelt bij ‘Je Achterban’ dat de site een complexe indeling kent. Deze indeling,‘flow’ is door Ricky vertaald in een groot aantal scenario’s (testcases) op basis waarvan we gaan testen. Veel van deze testcases moeten we doen als verschillende type gebruikers. Je kunt namelijk zowel als lid en als niet-lid gebruik maken van Je Achterban. CNV wil beide doelgroepen goed bedienen en zo persoonlijk mogelijk in steken en een profiel van de bezoeker op te bouwen. Voor een tester maakt dit het werk zeer uitdagend: zowel de functionele- en technische werking wordt getest, maar ook de gebruiksvriendelijkheid van de site.

Ricky legt uit

Uitleg van Ricky

10:00 – 11:30 Sprint review CNV

Tijdens de review van de sprint werden door de product owner en het scrum-team de resultaten van de laatste sprint aan de belangrijkste stakeholders binnen CNV getoond. Omdat CNV in Utrecht zit en theFactor.e in Groningen kiezen we er meestal voor dat een deel van het team naar CNV reist en de andere teamleden middels videoconferencing de review bijwonen. Tijdens de sprint review gaf één van de ontwikkelaars een demo van het opgeleverde product. Daarnaast werd getoond hoeveel storypoints we gerealiseerd hebben en wat de velocity van het team is geweest.

Sprint review CNV

Sprint review CNV

11:30 – 12:30 Refinement sessie Sanquin

Tijdens de refinement sessie van Sanquin werden de userstories van de backlog besproken, die de komende sprints opgepakt worden. Per userstory wordt met het team de functionaliteit en werking besproken in aanwezigheid van de klant (product owner) waarna er gepokerd wordt. Bij het pokeren wordt door ieder teamlid (UX’ers, ontwikkelaars en tester) een kaart opgelegd die iets zegt over de verwachte complexiteit (zie voor meer uitleg Wikipedia : planningspoker). Door dit met elkaar te doen en te bespreken, ontstaat een gemeenschappelijk beeld en een door het team gedragen inschatting. Het leuke van deze sessie was dat ik zelf meegepokerd heb met de testpet op. Na het pokeren van een paar stories kreeg ik de smaak te pakken en kon ik al goed mee spelen. Ik merkte ook meteen het belang van de refinement sessie en ook dat je dit met het gehele team moet doen. Als tester heb je (soms) toch een hele andere kijk op een user story dan een ontwikkelaar of een designer.

Sprint refinement Sanquin

Sprint refinement Sanquin

13:00 – 14:30 Sprint review Sanquin

De sprint review voor de nieuwe website voor Sanquin had dezelfde insteek als de sprint review voor CNV. Het enige verschil was dat er geen stakeholders bij waren. In dit geval  was de review samen met de product owner van Sanquin. Het leuke van deze review was dat er speciale aandacht was voor het responsive bouwen van de website. Leuk om te zien hoe fijn en belangrijk het is directe feedback te krijgen van de product owner op hetgeen er gebouwd is.

Trotse front ender ;-)

Trotse front ender ;-)

14:30 – 15:30 Retrospective Sanquin

Aansluitend aan de sprint review werd er een retrospective gehouden met de product owner van Sanquin. De scrum master had dit keer voor de insteek van auto’s gekozen. Allereerst werd gevraagd naar het algemene gevoel van de afgelopen sprint. Aan welk merk en type auto moet jij denken als je terug kijkt. Dit leverde veel hilariteit op. Ricky zei bijvoorbeeld dat hij dacht aan een “Unimog”. Door daarna de keuze voor de auto toe te lichten (niet heel snel, maar vervoert uiteindelijk redelijk veel) krijg je een goed beeld hoe iemand de sprint ervaren heeft. Deze vorm van retrospective noemen we “one word” retrospective dit is een goede vorm om eerst een algemeen gevoel te geven over hoe iets gaat voordat de diepte ingeggaan wordt.

Vervolgens tekende scrum master Bart een plaatje van een raceauto waar een parachute achter hangt met op zijn pad een ravijn. Met elkaar denk je dan na welke punten in het project de race auto kunnen tegenhouden (parachute), wat je kunt doen om te versnellen (motor van de race auto) en wat de risico’s (ravijn) zijn die raceauto kunnen doen crashen. Door het kiezen van verschillende retrospective vormen kun je als scrum master sturen op waar je de focus op wilt leggen. Deze keer lag de focus wat meer op proces en samenwerking.

Retrospective Sanquin

Retrospective Sanquin

16:00 – 17:30 Testen van Sanquin.com

Uiteindelijk heb ik ook zelf nog getest voor Sanquin. Ricky heeft me een korte uitleg gegeven over hoe ik hands-on aan de slag kon met het content management systeem Hippo. Vervolgens kreeg ik een aantal user stories inclusief de designs die ik kon testen. Ik heb stories opgepakt waarbij er cursussen en locaties kunnen worden ingevoerd. Deze dienden dan vervolgens goed op de website getoond te worden. Ik kon mezelf al gauw redden met het CMS en heb zelfs een paar kleine fouten gevonden. Deze fouten moest ik vervolgens registreren en omschrijven in JIRA (issue registratiesysteem). Daarna moest ik ze aan een ontwikkelaar toe wijzen. Het goed omschrijven is hierbij van het grootste belang zodat degene snel de fouten kan oplossen.

Een dagje meelopen met een collega is super leuk en geeft veel inzicht in wat hij of zij doet en waar diegene tegenaan loopt. Ik heb weer eens gezien hoe belangrijk de rol van testen binnen het team is en hoe de samenwerking binnen de teams en met de klant loopt. Als tester moet je zeer kwaliteits gedreven zijn, analytisch zijn, een goed oog voor detail hebben en goed met je teamleden moet kunnen opschieten. Al met al een super leuke ervaring die ik iedereen kan aanraden en ik zelf zeker weer ga doen. De volgende keer wil ik bij een (interactie) designer stage lopen, wie meldt zich aan?