Met trots en kippenvel keek ik aan het eind van onze eerste cultuurdag naar de optredens van de verschillende teams. Met alle creativiteit en muzikaliteit binnen theFactor.e had ik natuurlijk wel kunnen vermoeden dat er iets mooi zou ontstaan, maar dit overtrof al mijn verwachtingen. Zelfgemaakte liedjes en gedichten die verwoordden waar theFactor.e voor staat en lieten zien wat mensen drijft in hun werk. Prachtig!

Cultuur hoor ik je denken. Kunst? Musea? Nee, cultuur zoals we die kennen binnen een bedrijf; de sfeer, hoe we ons gedragen en met elkaar omgaan en de normen en waarden die kenmerkend zijn voor een onderneming. Met alle collega’s bewust stilstaan bij je bedrijfscultuur vind ik super belangrijk. Een goede cultuur en werksfeer leidt aantoonbaar tot gelukkiger medewerkers en gelukkige medewerkers leiden tot mooie en betere producten, tot tevredener klanten en niet onbelangrijk een financieel beter draaiend bedrijf (zie onderzoek van Kotter en Heskett “Corporate Culture and Performance” ). Zowel medewerkers, klanten en leveranciers verbinden zich graag met een bedrijf dat gezond is en waar een goede werksfeer is.

Waarom juist nu aandacht voor cultuur?

Het afgelopen jaar bestond theFactor.e twintig jaar. Een mijlpaal die we vierden. Tegelijkertijd was dit ook het moment voor herbezinning, om te kijken hoe we verder willen. Geïnspireerd door mensen als Ricardo Semler (boek Semco Stijl), Simon Sinek (zie ook : https://www.youtube.com/watch?v=XNqKZybIdv4 ) en Steven van Belleghem (zie ook het eerder mij geschreven artikel inspiratie uit de Valley) hebben we onze “Why, How, What” opnieuw vastgesteld en zijn we aan de slag gegaan met onze belangrijkste waarden als organisatie en onze visie op leiderschap. We hebben het allemaal vastgelegd in een manifest, maar alleen het opschrijven en vertellen is niet voldoende. Het is vooral van belang dit met elkaar te doorleven. Dat was het doel van deze eerste cultuurdag. Onze cultuur tastbaar en inzichtelijk maken. In dit een artikel een kort verslag van deze bijzondere dag.

Samenwerken aan cultuur, marshmallow challenge

Marshmallow challenge

De dag in een notendop? Happy en ronduit heerlijk

Met dank aan Joëlle Hooijer! Joëlle heeft haar afstudeerstage bij theFactor.e gedaan en is vervolgens een eigen bedrijf gestart, genaamd “Mindflip”. Joëlle maakte veel indruk op ons tijdens haar stage. Ze deed onderzoek naar de creatieve bedrijfscultuur die we hebben bij theFactor.e en kwam met prima aanbevelingen (waaronder een cultuurdag) om nog meer uit onszelf te halen. Aangezien we graag zowel ervaren als onervaren mensen de kans geven zich te ontwikkelen en te ondernemen hebben we haar gevraagd om haar aanbevelingen concreet door te voeren. Zo werd theFactor.e haar eerste opdrachtgever.

Joëlle ontwikkelde een workshop genaamd de “De pioniers van theFactor.e”. In deze workshop wordt het bedrijf gelijk gesteld aan een land en zijn de medewerkers de pioniers die samen het land gaan opbouwen.

Doel van de dag :

  • vaststellen en beleven van de cultuur
  • het bevorderen van creativiteit en teamwork
  • het creëren van eenheid binnen het bedrijf

We vormden groepen van zo’n acht personen. Bij de groepsindeling is ervoor gezorgd dat mannen en vrouwen en de disciplines c.q. functies goed over de verschillende groepen verdeeld werden. Hieronder licht ik enkele opdrachten toe die we met elkaar uitgevoerd hebben:

Marshmallow challenge

Om met elkaar in de stemming te komen was de eerste opdracht de ‘marshmallow challenge’ die door alle teams tegelijkertijd werd uitgevoerd. Met behulp van touw, satéprikkers, tape en een marshmallow bouwden we een zo hoog mogelijke toren waar de marshmallow bovenop moest prijken. Dikke lol natuurlijk!  Er ontstond meteen een ontspannen en competitieve sfeer. Na afloop legde Joëlle uit hoe verschillend kinderen en volwassenen deze opdracht uitvoeren. Volwassenen beginnen vooral met het bedenken van iets heel moois en gaan dan pas bouwen om er vervolgens achter te komen dat het niet werkt. Kinderen beginnen gewoon. Ze bouwen  iets en maken het dan groter. De belangrijkste les van deze opdracht was vooral dat je niet lang met elkaar moet blijven nadenken maar juist snel moet beginnen en je aanpak steeds moet blijven aanpassen om tot het gewenste resultaat te komen. Een opdracht die dus goed aansluit bij onze Agile werkwijze waarbij we ook in stappen ontwikkelen en we het proces en product telkens blijven aanpassen en verbeteren.  

De grondwet die bij onze cultuur hoort

Een belangrijke opdracht voor ons was het maken van een grondwet. Daarin zetten we de bevoegdheden van de verschillende rollen binnen het land, de belangrijkste normen en waarden van het land en wat onze visie op de toekomst van het land is. Met deze opdracht dachten we als groep na over wie we zijn, wat ons drijft, waar we voor staan en in geloven en hoe we ons eigenlijk als groep gedragen. Door dit met elkaar te doen ervoeren we een  groepsgevoel. We hebben met elkaar bepaald wat we belangrijke kernwaarden vinden.

De vlag die onze cultuur uitstraalt

De opdracht? Maak een vlag van verschillende materialen. Met de vlag kun je je trots laten zien. Door het gebruiken van symbolen en kleuren wordt de identiteit van het land gevisualiseerd. In mijn groep maakten we onderstaande vlag.

De handen symboliseren de onderlinge verbondenheid en samenwerking binnen theFactor.e. De verschillende kleuren staan voor de verschillende disciplines en de klanten waarvoor we werken. De omgekeerde hand staat voor de vrijheid om jezelf te zijn. De fabriek staat voor onze locatie (de oude melkfabriek De Ommelanden). De vrolijke noten staan voor de fun activiteiten binnen theFactor.e en het feit dat we een heuse huisband hebben. De hartjes staan voor dat we onze producten met liefde maken en de Scrum pokerkaart voor het feit dat we twintig jaar bestaan en Agile werken hoog in het vaandel hebben staan.

Het volkslied waar we ons gevoel in leggen

We werden uitgedaagd om met een lied of gedicht ons gevoel bij ons land uit te drukken. Een superleuke opdracht die de creativiteit stimuleert en die leidde tot veel hilariteit. Met Ricky de drummer van theFactor.e Huisband in ons midden kwamen we al gauw tot de keuze van een bestaand liedje waarop we onze eigen variant konden maken. Luister hier naar het resultaat. 😉

Hoe gaan we verder?

Al met al een dag is het een bijzondere dag geworden die bijdraagt aan het ontwikkelen van een goede cultuur en werksfeer binnen theFactor.e. Zoals eerder aangegeven is een goede werksfeer belangrijk en leidt dit tot gelukkiger medewerkers, mooie en betere producten en tot tevredener klanten. Het ontwikkelen en bijhouden van een gezonde bedrijfscultuur is niet iets van één dag. Dit is een continu proces waar we volop mee bezig blijven.

We willen elke dag het beste halen uit onze kennis en ervaring. Ons talent optimaal inzetten voor enthousiaste klanten en tevreden eindgebruikers.

theFactor.e

Zo eindigt ons relaas op de homepage van onze website. Dit is de kern en conclusie van hoe wij met elkaar en met onze klanten, partners en met onze maatschappij willen omgaan.

We ontwikkelen nu een cultuurboek

We werken nu aan ons eerste cultuurboek. Waar we verder reikhalzend naar uitkijken is de innovatie bootcamp in oktober dit jaar. We leggen dan gedurende een week ons bedrijf plat om ons volledig te focussen op innovatie. Met z’n allen. We hebben grote plannen bij en met theFactor.e en ik houd je ervan op hoogte! Wil je met ons samenwerken of bij ons komen werken? We leren je graag kennen. 

Spreekt onze cultuur je aan?

Als je wilt weten of je bij ons past, als gedreven professional of als klant, bel of mail me gerust. Ik ga graag hierover met je in gesprek. Mijn telefoonnummer 06 – 225 13 630.